پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۹ دفاع:
۲۵۱۴ شناسه:
كامران ندائي دانشجو:
بررسي رابطه اشتياق شغلي با بهبود عملكرد –مطالعه موردي در كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
A survey on relationship between job involvements with improvement of personnel performance. (case study; Islamic Republic of Customs Administration ) . عنوان انگليسي:

در اكثر سازمانها توجه لازم به موضوع اشتياق شغلي نمي شود كه همين امر باعث افت بهره وري نيروي انساني شده و مديريت عملكرد را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. انسان يكي از مهمترين عوامل پيشبرد اهداف سازماني به شمار مي رود. روانشناسان صنعتي و سازماني به منظور افزايش كارايي و بهره وري كاركنان و سازمانها به شناسايي و بررسي سازه هاي مهم روانشناختي تأثير گذار بر اثر بخشي پرداخته اند. دو سازه مهم روانشناختي كه نقش برجسته اي در افزايش اثربخشي فرد و سازمان دارند. انگيزش شغلي و اشتياق شغلي مؤلفه اي مهم و مثبت در سلامت كاركنان و عاملي مؤثر در ايجاد نگرش هاي مثبت مرتبط با شغل و اكتساب منابع شغلي و منابع فردي، به ويژه خودكارآمدي، است كه به انسجام و وحدت، ميان كاركنان منجر مي شود و به شكل مستقيم يا غير مستقيم مسير رشد؛ تعالي و موفقيت را براي كاركنان و سازمان فراهم مي آورد اشتياق شغلي مفهومي است كه با پيامدهاي مثبتي همچون عملكرد شغلي ، تقويت درفتارهاي مدني سازماني و خشنودي شغلي رابطه مثبت و با قصد ترك شغل رابطه منفي بالايي دارد. اشتياق شغلي، به ميزان انرژي و دلبستگي به شغل و اثر بخشي حرف ها اشاره داشته و داراي سه بعد جذب، نيرومندي و وقف خود مي باشد. مسئله اساسي سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران مبحث مهم و اساسي مديريت عملكرد كاركنان است. در حال حاضر اين سازمان از لحاظ مديريت عملكرد كاركنان د ر وضعيت مناسبي برخوردار نيست. كاركنان اميدي به توسعه خود و بهبود نقش خود در سازمان ندارند.لذا ما در اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه آيا افزايش اشتياق شغلي براي كاركنان ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران مي تواند به عنوان ابزاري مناسب براي ارتقاء مديريت عملكرد مورد استفاده قرار گيرد.

چکيده:

اشتياق شغلي و بهبود عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد رضا سيد جوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.