پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۴۹۱ شناسه:
فروزان بيدريغ دانشجو:
مطالعه اثر هم افزايي امواج مافوق صوت در تخريب فوتو كاتاليستي آلاينده هاي رنگي با استفاده از نانو كامپوزيت پليمري سنتز شده به وسيله شيمي سبز عنوان فارسي:
Study the synergistic effect of ultrasonic waves in photocatalytic degradation of dye pollutant using polymeric nanocomposite of graphitic carbon nitride / zero-valent iron (via synthesized by green chemistry عنوان انگليسي:

مطالعه اثر هم افزايي امواج مافوق صوت در تخريب فوتو كاتاليستي آلاينده ي رنگي با استفاده از نانو كامپوزيت پليمري سنتز شده به وسيله شيمي سبز

چکيده:

نيتريد كربن گرافيتي،سنتز آهن صفر ظرفيتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.