پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۸۵ شناسه:
علي احمدي دانشجو:
ارايه مدل پويايي امدادرساني در شرايط بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم عنوان فارسي:
Developing Dynamic Relief Model in Emergency Situations after an Earthquake using a System Dynamics Approach عنوان انگليسي:

مديريت بحران فرآيندي است كه شامل آمادگي براي حوادث قبل از وقوع آن، پاسخگويي فوري به نيازها در زمان حوادث و پشتيباني و ساخت دوباره جوامع پس از وقوع حوادث طبيعي يا انساني مي شود. در جامعه كنوني كه حوادث در همه جنبه‌هاي جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند، اهميت مديريت بحران امري انكارنشدني است. به وسيله پيش‌بيني‌هاي بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر، مي توان از وقوع اتفاقاتي مانند از دست دادن انسان-ها و ويراني‌هاي بيش از حد زيرساختي، جلوگيري به عمل آورد.

در اين بين در ايران و به ويژه در شهر تهران احتمال وقوع زلزله بيسار قوي تر از ديگر بلاياي طبيعي است و برنامه‌ريزي براي كاهش هر چه بيشتر تلفات و صدمه‌ها با توجه به زمان و كيفيت امدادرساني از ضرورت ويژه‌اي برخوردار است. با استفاده از شبيه‌سازي سيستم امداد رساني مي‌توان ميزان تلفات انساني را به طور چشمگيري كاهش داد.

هدف اصلي اين پژوهش، شبيه سازي سيستم امدادرساني و انتخاب بهترين پايگاه‌هاي امدادرساني در شرايط بحران با استفاده از تكنيك‌هاي پويايي شناسي سيستم به منظور كاهش زمان و هزينه امداد رساني در افق 5 روزه زماني پس از حادثه مي‌باشد.

چکيده:

پويايي شناسي سيستم ، بحران ، زلزله ، امدادرساني، مدل پويا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.