پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۴۸۰ شناسه:
ياسر بختياري دانشجو:
بررسي ملاحظات امنيتي در معماري هاي اينترنت اشيا عنوان فارسي:
Study of security considerations in IOT architectures عنوان انگليسي:

اينترنت اشياء يعني: "شبكه كردنِ شبكه ها" بواسطه اتصال شبكه هاي كوچك و بزرگ متشكل از اشياء و موجودات بيشمارو فناوري هاي پيشرفته، تحت يك الگو و معماري جامع الشرايط ، با لحاظ كليه جوانب ، جهت كنترل دسترسي ، محرمانگي داده ، تسهيل پيچيدگي پيوندهاي ارتباطي و انتقال اطلاعات بدون هر گونه تداخل و نويزپذيري ، در تمامي حوزه هاي كاربردي.

اين پديده به عنوان يك فناوري نوظهور،علي رغم وجود چالش ها و مسائل بنيادي متعدد، زندگي انسان ها را بطور جدي تحت الشعاع خود قرارخواهد داد و بسرعت نيز درجهت فراگير شدن گام برميدارد. در ﮔﺰارش كنفرانس هاي شوراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه كه بمنظورﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻨﺎوري درآﻳﻨﺪه برگزارميگردد، اكوسيستم اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎء بواسطه چالش هاي مختلف پيرامون ، خصوصا تهديدات امنيتي ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺶ ﻓﻨﺎوري داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ تخريب بالا شناخته شد و لذا بسرعت در الويت كاري شركت هاي و مراكز تحقيقاتي معتبر علمي و عملي قرار گرفت. چرا كه بطور جدي ﺑﺮ زيرساخت ها ، بازارها ، تجارت ، مراودات ودرنهايت بر ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ كشورها ( وآﻣﺮﻳﻜﺎ ) ﺗﺎﺛﻴﺮگذارﺧﻮاﻫﺪ بود.

برهمين اساس درتحقيق پيش رو ، به بررسي جنبه هاي مختلف اكوسيستم اينترنت اشياء پرداخته خواهد شد ومهم ترين چالش اين فناوري يعني امنيت مورد بررسي قرارميگيرد. تا نتايج عملكردي سيستم هاي تشخيص نفوذ و ناهنجاري مورد استفاده دراين اكوسيستم ، اصلاح و بهبود داده شود. ( بواسطه شبيه سازي يك "معماري مرجع هفت لايه " پيشنهادي بهمراه يك " روش الگوريتمي تشخيص نفوذ و ناهنجاري " پيشنهادي )

چکيده:

iot,wire,wireless,referece architecture,layers,security,ids,ips,irs ,anomaly,machine learning,clustering,classification,platform,challenge,scada,iiot,smart device,sensor,communication,computing,cloud,big data

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسام تدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صياد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.