پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۴۷۴ شناسه:
حميدرضا خبازيان دانشجو:
تحليل تاثيرات تغييرات تنش ناشي از عمل تعويض مفصل زانو بر روي بازسازي استخوان ران عنوان فارسي:
Effect of stress redistribution causes by total knee arthroplasty on the remodeling of femural bone عنوان انگليسي:

بافت استخوان ساختاري زنده‌ است كه مي‌تواند خود را بر اساس مقدار بارهاي وارد شده بر خود به صورت بهينه تطبيق دهد. منظور از تحمل بهينه‌ي بار اين مي‌باشد كه توزيع جرم در بافت استخوان به گونه‌اي باشد كه قسمت‌هاي اصلي بافت استخوان كه تحمل بار بيشتري را بر عهده دارند داراي استحكام بيشتر و متناظر با آن داراي جرم بيشتر باشند و قسمت‌هاي ديگر بافت استخوان كه بار چنداني به آنها وارد نمي‌شود جرم كمتري را به خود اختصاص دهند. اين فرآيند باسازي بافت استخوان ناميده شده است كه مي‌تواند موجب تغيير در چگالي و جهت‌گيري ريزساختار بافت استخوان و حتي تغيير در هندسه‌ي ظاهري استخوان گردد.

سيستم اسكلتي بدن انسان از مجموعه استخوان‌هاي زيادي تشكيل شده است كه يكي از مهمترين و همچنين بزرگترين آنها استخوان ران مي‌باشد كه از يك طرف به لگن و مفصل ران و از طرف ديگر به پيچيده‌ترين و بزرگترين مفصل بدن انسان يعني مفصل زانو و استخوان ساق متصل مي‌شود. مفصل زانو و استخوان ران به دليل اينكه بيشتر وزن بدن انسان را تحمل مي‌كند و همچنين نقش بسزايي در سيستم حركتي بدن انسان دارد، ممكن است بر اثر گذر زمان و همچنين كهولت سن و يا بروز حادثه دچار تحليل و آسيب شود. از آسيب‌هاي كه معمولا در مفصل زانو و استخوان ران اتفاق مي‌افتد مي‌توان به پوكي استخوان، استيوآرتريت يا ساييدگي يا آرتروز زانو، شكستگي و .......... اشاره كرد كه براي بهبودي آن از عمل تعويض مفصل زانو و قرار دادن پروتز بهره مي‌گيرند. يك پروتز تنش را به بافت استخواني مجاور خود منتقل مي‌كند، بنابراين اگر اين تنش با تنشي كه بافت استخواني قبلا با آن خو گرفته است متفاوت باشد، استخوان تغيير شكل خواهد داد. اين امكان وجود دارد كه بافت استخواني ايجاد شده ضعيف‌تر باشد و منجر به شل شدگي و يا شكستگي مجدد استخوان ران شده و در نهايت باعث شكست در فرآيند عمل تعويض مفصل زانو شود. داشتن اطلاعات كافي پيرامون تأثيرات ميدان تنش بر روي اين عمل از اهداف انجام اين پژوهش است.

در اين پژوهش با بهره‌گيري از نمونه‌هاي واقعي و تبديل آن‌ها به مدل‌هاي سه‌بعدي استخوان در فضاي شبيه‌سازي كامپيوتري و استفاده از تئوري‌هاي بازسازي استخوان در قالب كد‌هاي سابروتين نرم‌افزار آباكوس براي رسيدن به هدف مذكور تلاش كرده‌ايم. در نهايت نتايج بدست آمده را با نتايج پزشكي مقايسه كرده و موارد جديد و پيشنهادات را بيان مي‌كتيم.

چکيده:

بازسازي استخوان، عمل تعويض مفصل زانو، شبيه‌سازي اجزا محدود، سابروتين‌نويسي USDFLD، تغييرات چگالي استخوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مراد كريم پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.