پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲ دفاع:
۲۴۵۵ شناسه:
پرستو طاهري دانشجو:
توليد و بررسي خواص دارورساني چارچوب فلز-آليHKUST-1 عنوان فارسي:
Preparation and drug-delivery properties investigation of HKUST-1 عنوان انگليسي:

جامدهاي متخلخل به علت كاربرد‌هاي صنعتي‌شان (در فرآيندهاي كاتاليستي، جداسازي، ذخيره‌سازي و ...) از نظر اقتصادي اهميت دارند. در دو دهه اخير چارچوب‌هاي فلز-آلي (MOF) به‌‌دليل پتانسيل‌شان در گستره وسيعي از كاربردها مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. تحقيقات و كار روي MOFها به تاريخ 1989 برمي‌گردد، زماني كه هاسكين و رابسون طبقه جديدي از مواد پليمري جامد را كه حالا به‌عنوان چارچوب فلز-آلي يا پليمركئورديناسيوني معروف شده اند، گزارش كردند[1].MOFها به دليل تخلخل زياد و نيز شكل، اندازه، عامل‌هاي قابل تنظيم، مساخت سطح بالاو سايز حفر بزرگ كاربردهاي زيادي از جمله جذب و ذخيره‌سازي، جداسازي، كاتاليستي و دارورساني و غيره دارند. در راه توسعه MOFها براي كاربردهاي انتقال دارو، هدف اصلي طراحي حامل‌هايي است كه سميت كمي براي بدن داشته باشند و نيز بايد سازگاري زيستي هردو فلز و ليگاند مورد ملاحظه قرارگيرند[2].

هدف از اين پژوهش ساخت چارچوب فلز-آلي HKUST-1 به‌منظور استفاده در سيستم‌هاي نوين دارورساني است

چکيده:

دارو رساني،روش هاي نوين دارو رساني،ساختارهاي فلز آلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا خديوپارسي استاد راهنما:
دکتر مهدي شفيعي اردستاني استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد متقي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.