پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۹ دفاع:
۲۴۵۴ شناسه:
زهرا پاليزدار دانشجو:
بررسي ساز و كار هاي متناسب سازي فضاهاي شهري دوستداركودك با رويكرد يادگيري اجتماعي عنوان فارسي:
Investigating the mechanisms of fitting urban spaces based on the principles of child friendly city with an emphasis on communication theory عنوان انگليسي:

هستند .شهري كه به كودكان خود توجه نكند،‌ نيازهاي آنان را درنظر نگيرد،‌ مشكلات آنان را نشناسد،‌ نسل آينده خود را و در نتيجه آينده حياتث

خود را به مخاطره انداخته است و بي ترديد كودكي كه از تامين نيازهاي فيزيكي و رواني خود باز بماند ،‌ در آينده به جاي كمك به حل مشكلات شهر،‌ خود به مشكلي براي شهر و شهرنشينان تبديل خواهند شد. در گذشته بدليل وجود خانه هاي بزرگ و مستقل و فضاي بازي كه در اختيار كودكان قرار داشت بسياري از نياز هاي فيزيكي آنها مرتفع مي شد همچنين خانواده ها ي پرجمعيت و مناسب بودن زمان حضور پدر و مادر در خانه بسياري از نياز هاي رواني كودكان را برطرف مي كرد .

. امروزه با تغييراتي كه در سبك زندگي خانواده ها رخ داده است، مانند آپارتمان نشيني و درگيري هاي شغلي زندگي روزمره والدين،تك فرزندي ، خبري از امكان بازي و جست و خيز كودكان در خانه نيست .بسياري از كودكان تا قبل از ورود به دبستان با همسا لان خود در ارتباط نبوده اند و به همين ترتيب داراي مهارت هاي ارتباطي و حل مساله نمي باشند .ضمن آنكه كودكان امروز با توجه به اينكه در معرض رسانه هاي جمعي مدرن قرار گرفته اند، داراي سطح هوش و استعداد بالاتري هستند. بنابراين نيازمند توجه و رسيدگي بيشتر هستند تا توانايي هايشان به صورت جامع و مثبت پرورش پيدا كند. همانطور كه گفته شد خانواده ها به تنهايي قادر به پرورش همه جانبه ي كودكان خود نيستند و در اين ميان اين سوال مطرح مي شود كه برنامه ريزان شهري چه اقداماتي براي فراهم آوردن زمينه ي رشد و پرورش شخصيت و يادگيري مهارت هاي گوناگون توسط كودكان مي توانند انجام دهند ؟

چکيده:

شهردوستداركودك -فضاي شهري - يادگيري اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبر فرهنگي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.