پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۴۵۰ شناسه:
فيروزه يزدي پور دانشجو:
در جستجوي مفهوم خانه در بلند مرتبه هاي كرمان (مطالعه موردي مسكن معاصر) عنوان فارسي:
In search of the concept of "home" in Kerman's high-rise buildings عنوان انگليسي:

روند تغيير خانه ها در چندين دهه اخير نشاندهنده كم شدن كيفيت فضاهاست.تا جايي كه ديگر آسايش و آرامش كه از اولين كاركردهاي خانه و محل سكونت بوده است و در آن جايي ندارد. ناگفته پيداست كه ظهور واژه هايي نظيراتاق خواب، نشيمن، هال، پذيرايي در مقابل واژه هايي نظير مهتابي، شاه نشين، ايوان، تالار بر دعاي فوق صحه مي گذارد.

از آنجايي كه الگوي استفاده از زمين و ساخت خانه به سمت بلندمرتبه سازي رفته است و فضاهاي خانه از تهي گشته است، يافتن الگويي مناسب براي خانه در ساختمان هاي بلند مرتبه بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.

با توجه به اينكه شهر كرمان از پيشينه تاريخي برخوردار است و در سال هاي اخير ضوابط شهري يه سمت بلندمرتبه سازي گرايش داشته است، در اين پايان نامه تلاش شده است كه با در نظر گرفتن مسائل اقليمي طراحي الگوي مناسبي براي مسكن معاصر كرمان انجام گردد.

در اين مسير با استفاده از منابع كتابخانه اي و برداشت هاي ميداني، سه گونه خانه هاي تاريخي، ويلايي ، آپارتماني كه بر اساس سازماندهي فضايي دسته بندي و تحليل شده و نقاط ضعف و قوت آن ها در يك روند طراحي ديده و با توجه به آن ها طراحي صورت گرفته است.

چکيده:

خانه، سكونت، الگوي مسكن، آپارتمان، كرمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عيسي حجت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.