پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۲۲ شناسه:
پريا پزشكي دانشجو:
بررسي كاركرد بيمه هاي عمر بر زندگي شهروندان در كلان شهرها-مورد مطالعه (كلان شهر تهران) عنوان فارسي:
the study of life insurance function on the citizens s living in metropolis عنوان انگليسي:

بيمه عمر با توجه به ويژگيهاي خاص آن مي تواند در فعال نمودن بازار سرمايه نقش اساسي ايفاء نمايد . ذخائر رياضي تجميع شده در شركتهاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليتهاي اقتصادي سودآور گردند . از آنجا كه در بيمه عمر معمولاً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت حق بيمه توسط شركتهاي بيمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخائر رياضي قابل ملاحظه اي در را بطه با هر قرارداد تشكيل مي شود كه شركت بيمه با استفاده بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال نموده و نقش جدي تري در فعاليتهاي سرمايه گذاري داشته باشد كه به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي بوده و ميتواند بر كيفيت زندگي شهروندان از جنبه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سلامت و ساير المان هاي شهري تاثير گذار باشد . پايان نامه حاضر كه با روش كيفي انجام گرفته است در نظر دارد كاركرد بيمه هاي عمر را در شهر تهران بررسي نموده و نقش آنها را در فرايند عام تر كلان شهر ها نيز مورد بررسي قرار دهد.

چکيده:

كلان شهر ، شهر ، شهروندان، بيمه ، بيمه هاي عمر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رسول نوروزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.