پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۸۹ شناسه:
شيده سالاري دانشجو:
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده عنوان فارسي:
prioritizing social media e-strategies based on the effects on consumer behavior عنوان انگليسي:

گسترش روزافزون شبكه هاي اجتماعي در جوامع مختلف از جمله ايران و تاثير آنها بر رفتار مصرفي مردم غير قابل انكار ميباشد. با توجه به عضويت بسياري از افراد در شبكه هاي اجتماعي و بازديد آنها از سايتهاي اينترنتي فرصت بيبديلي براي كاربران مختلف در خصوص بازاريابي و معرفي محصولاتشان فراهم كرده است. در اين بين با توجه به گسترش روز افزون تبليغات در شبكه هاي اجتماعي، لزوم توجه به انتخاب روشهاي بازاريابي مناسب و مطالعه در خصوص اتخاذ بهترين استراتژي بازايابي در شبكه هاي اجتماعي در جهت افزايش تاثير تبليغات و بازاريابي كاربران فضاي مجازي بر رفتار مصرفكنندگان امري ضروري ميياشد. در واقع تصميم گيري صحيح در انتخاب استراتژي مناسب در فضاي كسب و كار پيچيده دنياي امروز ميتواند تأثير بسزايي در روند موفقيت سازمان ها داشته باشد، بدين منظور وجود يك تكنيك بسيار قوي كه بتواند مديران را در امر تصميم گيري ياري نمايد، ضروري ميباشد. تصميم گيري درست حاصل تجزيه و تحليل صحيح و انتخاب هوشمندانه از بين گزينه هاي مختلف است. در مسائل تصميم گيري هدف نهايي رسيدن به انتخاب مناسب و بهينه است. از آن جهت كه دسترسي به اين مهم با توجه به گزينه هاي متعدد و محدوديت هاي شناخته و ناشناخته اغلب غير ممكن مي باشد؛ روش هاي تصميم گيري مي تواند براي نزديك شدن به انتخاب بهينه، ابزار مناسب و علمي باشد. بنابراين مساله اصلي اين پژوهش اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده مي باشد.

چکيده:

رفتار مصرف كننده, شبكه هاي اجتماعي, استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.