پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۳۸۱ شناسه:
نادر پيري كذرجي دانشجو:
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تلفيق منطق Fuzzy وElECTERE عنوان فارسي:
Fire station location Using the combination of Fuzzy and ElECTERE logic عنوان انگليسي:

بيش از صدسال است كه مساله مكان يابي-تخصيص مورد پژوهش و بررسي مي باشد.وبر به عنوان پدر مساله مكان يابي –تخصيص مطرح است.او موقعيت يك فروشگاه را با كمينه كردن مجموع فاصله بين فروشگاه و مشتري ها تعيين كرد. اين مساله داراي انواع و طبقه بندي هايي است دو مدل رايج مساله مكان يابي –تخصيص،مدل ميانه و پوشش مي باشند.مدل ميانه، از ميان نقاط مستعد و بالقوه،نقاط مياني را به گونه اي مشخص مي كند كه مجموع هزينه به وسيله تابع هدف كمينه شود.هدف مدل پوشش،يافتن امكانات براي مشتري ها مي باشد،به گونه اي كه امكان دسترسي به سرويس در يك فاصله مشخص را فراهم كند.(Shamsul Arifin 2011-14 )

با توجه به رشد روز افزون شهرها،افزايش جمعيت و متراكم شدن بافت شهري،ضروري به نظر مي رسد كه كاربري هاي امدادي با توجه به فعاليت هايي كه بر عهده دارندنسبت به سايرخدمات شهري از اهميت ويژه اي برخوردارند.ايستگاه هاي آتش نشاني از جمله مراكز مهم و حياتي در شهرها محسوب مي شوند.كه نقش مهم وتاثيرگذاري درتامين ايمني و آسايش شهروندان در شهرهارا به عهده دارند.بنابراين مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني جهت پوشش مناسب شهر و خدمات رساني بسيار مهم به نظر مي رسد تا به خوبي بتوناند پاسخ گوي تقاضا ها باشند.

تصميم گيرندگان ،براي تصميم گيري صحيح در موردمسائل بهينه سازي مكان يابي–تخصيص،به ابزارهاي پشتيبان تصميم گيري نياز دارند تا بتوانند براساس چندشرط،موقعيت امكانات را تعيين نمايند.مسئله مكان يابي ،امروزه تنها، مسئله تعيين موقعيت يك مكان ،مثلا يك ايستگاه آتش نشاني در نزديكترين فاصله نيست،بلكه اين مسئله سعي دارد تا شروط غيرفاصله اي و تركيبي را نيز در نظر بگيردتا راه حل بهينه را بيابد.

مكان يابي سنتي ايستگاه هاي آتش نشاني بيشتر تابع مالكيت زمين و سلايق مديريتي و مواردي از اين دست بوده است كه داراي معايبي مي باشد.كه مي توان عدم توانايي در به كارگيري همزمان كليدي پارامترها موثر و زمان بر بودن آن ها اشاره نمود.مكان يابي نادرست ايستگاه هاي آتش نشاني مي تواند منجر به هدر رفتن سهم قابل توجهي از منابع مادي واز دست دادن حجم زيادي از منابع محيطي شده و صدمات سنگين و غير قابل جبران رابه مردم و مديريت شهري تحميل مي كند.

چکيده:

مكان يابي،ايستگاه هاي آتش نشاني،تيم عملياتي،منطق فازي(NEAR)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.