پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۳۶۹ شناسه:
علي احيائي دانشجو:
توليد نانوالياف سلولزي كريستالي و نانوكريستال هاي سلولزي هيري عنوان فارسي:
Production of NanoCrystalline and Hairy NanoCrystalloids Cellulose Fibers عنوان انگليسي:

نانوسلولزها، ذرات كريستالي و در عين حال بيولوژيكي هستند كه به دليل هزينه توليد پايين، استحكام و دارا بودن

قابليت اصلاحات سطحي مي توانند به عنوان ماده ي پايه در بسياري از صنايع مورد استفاده قرارگيرند. در سلول چوبي

يك گياه، زنجيره سلولز خطي به عنوان ميكروفيبريل در حدود 53 نانومتر به صورت ابعاد متقاطع و داراي دو ناحيه

بلوري و آمورف است . نانوسلولزها به طور كلي به دو شكل نانواليافسلولزي و نانوكريستالهايسلولزي تقسيم

ميشوند. براي توليد نانواليافسلولزي از سلولز از روشهاي مختلفي مانند خردكردن، ماكروويو، استفاده از حلال آلي،

هيدروليز اسيدي يا بازي و... استفاده ميكنيم . البته روشهاي شيميايي در مقايسه با روشهاي مكانيكي به انرژي

كمتري نياز دارد و بلورهايي با كيفيت بالاتر توليد ميكند، اما بحث دسترسي، هزينه و زمان نيز مطرح است. براي

توليد نانوكريستالهايسلولزي از نانواليافسلولزي، از روش هيدروليز اسيدي توسط اسيدسولفوريك استفاده مي-

نماييم . مناطق آمورف از لحاظ سينتيكي قابلدسترستر هستند و براي انجام اصلاحات روي نانوالياف كه هدف

توليد نانواليافسلولزي هيري است، سراغ آنان ميرويم. سلولز در آب حل نميشود، ما بايد با اصلاح مناطق آمورف

توسط پريودات، قابليت حلاليت به آن بدهيم و نانواليافي توليد كنيم كه هم از سمت آمورف و هم بلوري داراي بار

يكسان باشد. اين نانوالياف، نانواليافهيري است كه بهصورت نانوكريستالسلولز تثبيتشدهفضايي نانوكريستالسلولز-

كاتيوني و نانوكريستالسلولزتثبيتشدهالكترواستاتيكي توليدميشود .

چکيده:

نانوكريستال سلولز نانو كريستال سلولز هيري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نويد مستوفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا ضرغامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.