پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۴۱ شناسه:
سيده سوسن مولوي عربشاهي دانشجو:
بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در روستاي ابيانه با هدف افزايش درآمد منطقه و كاهش اثرات زيست‌محيطي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها عنوان فارسي:
A Review of Tourism Development Methods in Abyaneh Village with the aim of increasing the local Income and reducing Environmental impact using System Dynamics Approach عنوان انگليسي:

صنعت گردشگري يكي از شاخه هاي مهم اقتصادي در رقابت با ساير محصولات تجاري هر كشور محسوب مي شود. (Snieska , 2014) اين صنعت يكي از صنايع با رشد اقتصادي شديد در مواجهه با بازار رقابت جهاني است. (Navickas, 2009) پيش بيني ها نشان مي دهد كه گردشگري با رشد سالانه 4% در آينده يكي از پردرآمد ترين صنعت هاي دنيا خواهد بود. (صمدي 1391)

يكي از انواع مهم گردشگري، گردشگري روستايي است. گردشگري روستايي به عنوان يك ابزار مهم براي توسعه اقتصادي- اجتماعي جوامع روستايي و منبعي براي اشتغال روستاييان و افزايش درآمد روستا مطرح مي شود. (پورعلي، 1391)

روستاي ابيانه با توجه به جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و مذهبي يك مقصد گردشگري مهم به شمار مي رود. ولي با توجه به برخي كمبودها از جمله ضعف در معرفي جاذبه هاي طبيعي، ضعف خدمات رفاهي، ضعف خدمات اقامتي و ضعف در معرفي آداب و سنن به نظر مي رسد از ظرفيت هاي گردشگري فراوان اين روستا به نحو احسن بهره برداري نمي شود. (منافيان 1392)

بنابراين برآن شديم تا با شبيه سازي مدل پوياي گردشگري روستاي ابيانه با تكيه بر عوامل موثر بر اين صنعت (اعم از عوامل برون زا و عوامل درگير در حلقه هاي بازخور) نسبت به بهبود صنعت گردشگري اين روستا با توجه به قابليت هاي فراوان آن مبادرت ورزيم.

چکيده:

گردشگري، گردشگري روستايي، پويايي شناسي سيستم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.