پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۲۳۳۸ شناسه:
شهرام عين قلائي دانشجو:
چالشهاي بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري ايران در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي عنوان فارسي:
The Existing Challenges Of Utilization Fair Value Measurement In Iranian Banking System For Adopting IFRS عنوان انگليسي:

با گسترش تجارت جهاني، اهميت بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي در اقتصاد كشورها افزايش يافته و كشورها پيوسته سعي در فراهم ساختن شرايط و ايجاد زمينه مناسب براي بهره‌مندي از منافع بسيار آن داشته اند، لذا با توجه به اهميت بكارگيري ارزش منصفانه در گزارشگري مالي بانك‌هاي ايراني و شرايط اقتصادي كشور بويژه نرخ‌هاي تورم بالا و استمرار شرايط تورمي، اين مقاله نگرش‌ها و شيوه‌هاي مربوط به ارزش منصفانه در يك اقتصاد نوظهور را بررسي مي‌كند، هر چند كه بحث در مورد اندازه گيري ارزش منصفانه عمدتاً به اقتصادهاي توسعه يافته متمركز است كه در آن بازارها، حداقل براي بسياري از محصولات مالي، به خوبي توسعه يافته‌اند، اين امر در كمك به درك فرآيند هماهنگ سازي استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي ضروري است گرچه مشكلاتي را براي بانك‌ها در اقتصادهاي نوظهور ايجاد نمايد.

در اين مقاله جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با خبرگان صورت پذيرفته است، در همين رابطه در مجموع با 19 نفر از خبرگان داراي زمينه علمي مرتبط با موضوع و سابقه فعاليت در صنعت بانكداري مصاحبه بعمل آمد.

بر اساس روش تحليل تم، الگويي براي بكارگيري ارزش منصفانه در نظام بانكداري ارائه شده است كه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف پياده‌سازي استانداردهاي مذكور و بكارگيري ارزش منصفانه و تبيين پايه‌هاي لازم براي دستيابي به اين مهم را فراهم مي نمايد.

دستاورد اين پژوهش مي‌تواند به عنوان نقشه راهي براي نهادهاي ذيربط در پياده‌سازي استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي و بخصوص بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري كشور مورد استفاده قرار گيرد.

چکيده:

استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي، ارزش منصفانه، اندازه گيري، تحليل تم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كاوه مهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
دکتر غلامحسن تقي نتاج ملك شاه استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
پژوهش هاي تجربي حسابداري كاوه مهراني ، شهرام عين عقلايي چالشهاي بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري ايران در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.