پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۳۲ شناسه:
عليرضا سقائي طلب دانشجو:
بازطراحي خيابان شهري با رويكرد خيابان كامل مبتني بر مشاركت شهروندي مجازي(نمونه موردي:محور كريمخان زند شيراز) عنوان فارسي:
Redesigning the complete street using internet based public Participation:case study “Zand blv, SHIRAZ” عنوان انگليسي:

نگراني اصلي طراحان و برنامه‌ريزان شهري اين است كه با چه روش‌ها و شـيوه‌هايي مي‌توان برنامه‌ها و طرح‌هاي مشاركتي را با موفقيت به انجام رسانيد.اين پژوهش با استفاده از راهكارهاي طراحي مشاركتي در پي واكاوي امكان بهره گيري از مشاركت در طراحي شهري از طريق فضاي مجازي و با زمانبندي كوتاه و هزينه به نسبت كمتري است . از آنجا كه در دو دهه اخير بخشي از ارتباطات انساني از فضاهاي حضوري به مجازي منتقل شده است، استفاده از فضاي مجازي در قالب مشاركت مستقيم شهروندان در اين فضا، بستري با پتانسيلهاي بالا در اختيار مي گذارد تا از طريق آن بتوان كيفيت يادگيري متقابل بين شهروندان و طراحان شهري در خصوص شناخت و طراحي فضاهاي شهري را ارتقا داد.

براي به كاربست مشاركت شهروندي مجازي در پروژه هاي طراحي شهري، اين پايان نامه از ايده "خيابان كامل" و يا خيابان براي همه، كه در بسياري از شهرهاي جهان به اجرا درآمده است، استفاده كرده است. نمونه موردي انتخاب شده محور كريمخان زند شيراز است كه به جهت وجود كاربريهاي شاخص و پراهميت همه روزه شاهد تردد صدها هزار عابر پياده و سواره در طول خود مي باشد. به دليل اين ازدحام و شلوغي روز افزون اين محور بستر مناسبي را در ضرورت ارتقاي عرصه عمومي با كارگيري ايده خيابان كامل به دست ميدهد. با توجه به محدوديت اين پايان نامه كه براي تبديل كردن اين ايده به يك راهكار مدون و منطقي، نيازمند زماني فراتر از زمان موجود بود، با اين حال نتايج پژوهش نشان از علاقه ي شهروندان به اين نوع مشاركت است. به نحوي كه مشاركت (533) كاربر از طريق وبسايت http://sh-raz.ir در بخش هاي مختلف و (89) كاربر در تمام مراحل طراحي صورت گرفت. با اين راهكار، بازطراحي خيابان كريمخان زند با رويكرد خيابان كامل انجام شد كه در قالب طراحي شهري در مقياس كلان و مقياس خرد منجر شده است

چکيده:

شهرسازي مشاركتي ، خيابان كامل ، فضاي مجازي ، خيابان زند شيراز ، شهروندي مجازي ، طراحي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مژگان طاهري تفتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.