پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۳۲۰ شناسه:
محمدرضا حايري دانشجو:
طراحي سازه مدولار قابل حمل براي مناسبتهاي خاص عنوان فارسي:
Design of portable modular structures for special occasions عنوان انگليسي:

يكي از مشخصه هاي بارز چهره يا نمود در ساخت و ساز و طراحي , ساخت و احداث مكاني زيبا , جذاب و امن براي ارائه محصولات يا خدمات و هويت به صورت برپايي نمايشگاه هاي مختلف و يا استفاده در زمان بروز حوادت غير مترقبه توسط سازمانهاي ذيربط و نيز استفاده در مانورهاي مختلف نظامي است ، لازم است اين نكته بيان شود كه بطور اختصاصي و انفرادي امكان استفاده توسط افراد نيز وجود دارد . آنچه كه بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد , كنترل هزينه هاي مربوط به ساخت و بهره برداري از سازه هاي مذكور است. هدف اصلي اين پژوهش از بيان طراحي مدولار معرفي روشي براي كنترل و كاهش هزينه هاي اضافي و اتلاف زمان ساخت است كه علاوه بر آنكه امري ضروري و غير قابل انكار و متناسب با نيازهاي جوامع امروزي بشمار مي آيد , مي تواند گامي موثر در جهت توسعه پايدار شهري بردارد , چرا كه به يكي از مهمترين ابعاد توسعه پايدار يعني پايداري اقتصادي پاسخ مي دهد. در جوامع صنعتي امروز كه نياز به آماده بهره برداري شدن ، سريع سازي و مقاوم سازي از جمله مهمترين اهداف است , نياز به طراحي و استفاده از مدولي ثابت براي ساخت بسيار حائز اهميت مي باشد. در پروژه طراحي مدولار با تعريف ويژگي هاي طراحي مدولار و كاربرد طراحي سازه هاي مدولار در ساخت و ساز غرفه هاي نمايشگاهي , مناسبت ها و موارد خاص و شرايط بحراني به همراه بررسي نمونه هاي موردي پرداخته مي شود و كاملا روشن و واضح است كه به علت گستردگي موارد بكار گيري اين محصول (سازه) مقياس استفاده از آن نه تنها در بخش ها و سازمان هاي مختلف و اقليم هاي متفاوت كشورمان بسيار وسيع مي باشد بلكه در ساير نقاط جهان اعم از كشورهاي پيشرفته ، كشورهاي در حال توسعه و نيز كشورهاي عقب مانده به شدت مورد نياز و استفاده مي باشد ، سپس به كاربرد مشترك امروزي آن در ساير نقاط حهان و كشورهاي ديگر و بالاخره لزوم استفاده از آن در حامعه امروز كشورمان اعم از بخش هاي شهري ، گردشگري و رفاهي ، سنتي ، صنعتي ، نظامي ، نمايشگاهي و در زمان ها و مناطق بحراني پرداخته مي شود . در ضمن بررسي چگونگي پيش ساختگي سازه هاي مدولار نيز مورد بحت قرار خواهد گرفت و در نهايت به مطلوب ترين حالت بر اساس يافته هاي پژوهش براي طراحي و ساخت يك سازه مدولار براي مناسبت هاي كوتاه مدت به طور اخصّ در جامعه ايراني و به گونه عام در جامعه جهاني دست خواهيم يافت . اين سازه مدولار مي تواند نشات گرفته و ارتقاء يافته از سازه هاي كاربردي موجود و مورد استفاده باشد ، به طور مثال سازه چادر هاي مورد استفاده در بخش هاي بازارهاي روز در نقاط مختلف جهان ، سازه چادر هاي مورد استفاده در سازمان هاي امدادي جهان ازقبيل صليب سرخ ، هلال احمر ، تشكيلات نظامي ، بخش گردشگري و رفاهي ، اينها همگي بيانگر اين واقعيت مي باشند كه لزوم استفاده و طراحي و ساخت و استفاده از محصولي اين چنيني و كاملا مدولار ، با نگرشي نو به آن شديدا ضروري و مورد نياز مي باشد .

چکيده:

سازه مدولار،پيمون،سازه چادري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهران فاطمي نيا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.