پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۴ دفاع:
۲۲۸۹ شناسه:
الهام امامي دانشجو:
الگوي طراحي مسكن در سكونت گاه هاي حاشيه اي ( نمونه موردي محله خضر همدان) عنوان فارسي:
The pattern of house designing in the settlements marginal (Case :Khezr district of Hamadan) عنوان انگليسي:

اسكان غيررسمي كه بنابرمشاهدات جهاني درحال گسترش فزاينده است، به عنوان گونه‌اي از شهرنشيني از پديده ‌هاي عمده ي ناپايدار كننده شهري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه است. يكي از شهرهايي كه در كشور ايران به سختي تحت تاثير اين مسئله است، همدان مي باشد. عدم توجه به مشكل حاشيه نشيني موجب گسترش روز افزون آن و بوجود آوردن مشكلات جانبي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و .. شده است. از اين رو در اين پژوهش ابتدا با تحقيق در باب حاشيه نشيني، پيشينه و علل و راهكارهاي آن و ثانياً با مطالعه ميداني ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنين سكونتگاه هاي غيررسمي , سعي در ارايه اصول و راهكارهاي طراحي معماري در حوزه ي مسكن در اين سكونتگاه ها، شده است. در نهايت اصول به دست آمده الگوي عمل در توانمند سازي در چنين سكونتگاه هايي با توجه به توان هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و استفاده از ظرفيت هاي دروني اجتماعات قرار مي گيرد. به اميد آنكه اين پژوهش گامي هرچند كوچك در راه توجه و پيشرفت در عرصه بهبود سكونت گاه هاي حاشيه اي كشورمان باشد.

چکيده:

بافت حاشيه اي، اسكان غير رسمي، همدان، توانمندسازي، الگو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عيسي حجت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.