پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۲۸۳ شناسه:
كاوه فلاح دانشجو:
بهينه سازي تك هدفه در سيستم تركيبي آب شيرين كن خورشيدي به روش اسمزمستقيم براي شهر بندرعباس عنوان فارسي:
Single objective optimization of a solar hybrid forward osmosis desalination system for Bandar Abbas city عنوان انگليسي:

سامانه آبشيرين كن خورشيدي كه متشكل از يك فرآيند اسمز مستقيم و يك بخش حوضچه خورشيدي است كه در بخش اسمز مستقيم آب دريا وارد محفظه اي كه داراي غشا تراوا‌ست مي‌شود. به علت اختلاف چگالي، كه به واسطه محلول كِشنده، فشار اسمزي پديد مي‌آيد. به اين مفهوم كه آب تمايل دارد از غلظت كمتر به غظلت بيشتر برود. پس مولكول‌هاي آب فقط از غشا عبور پيدا مي‌كنند و به محلول كِشنده مي‌پيوندند. استفاده از انرژي خورشيدي در عمليات شيرين سازي آب، در واقع در بخش جداسازي آب از محلول كِشنده است، به طوري كه در قسمتي از فرآيند، آب‌نمك اشباع داغ كه دمايي در حدود 95-90 درجه سانتيگراد دارد، وارد مبدل حرارتي مي‌شود و گرماي خود را به محلول آب و محلول كِشنده مي‌دهد و به بهبود عمل جداسازي كمك مي‌كند.

اما در خصوص استفاده از انرژي خورشيدي در اين رابطه بايد گفت، انرژي خورشيدي در حوضچه خورشيدي ذخيره مي‌شود تا با عمل استخراج گرما بتوان محلول آب نمك اشباع داغ را بدست آورد.

نكته مهم از ديدگاه محيط زيستي در خصوص شيرين سازي آب مطرح است، پساب خروجي است كه به دريا ريخته مي‌شود. همين امر است كه موجب نابودي محيط زيست و گونه هاي دريايي مي‌شود. به عنوان مثال در خليج فارس متوسط شوري در حدود 40 g⁄lit مي‌باشد كه بسيار بيشتر از متوسط شوري آب دريا هاست، به علت هاي زيادي است اما يكي از عمده دلايل اين است كه در كشور هاي حاشيه جنوبي خليج فارس پساب حاصل از شيرين سازي آب را به داخل آب دريا مي‌ريزند. بهتربن راهكار احداث يك حوضچه تبخيري مياني است. به نحوي كه، درصدي از پساب حاصل از فرآيند اسمز مستقيم را گرفته و آن را در اثر تبخير در حوضچه تبخيري، به غلظتي معين رسانده تا بتوان آن را بدون تغيير در مشخصه غلظت حوضچه خورشيدي به آن تزريق كرد. با اين عمل 2 هدف را دنبال مي‌كنيم:

۱)از كاهش حجم حوضچه خورشيدي در اثر تبخير جلوگيري مي‌شود.

۲)اثر آلايندگي فرآيند شيرين سازي آب به واسطه دفع پساب حاصله به دريا را به حداقل مي‌رسد.

چکيده:

انرزي خورشيدي، آب شيرين كن خورشيدي، اسمز مستقيم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر علي بخش كسائيان استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا عباسي منجزي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.