پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۸۱ شناسه:
محمدمعين توحيديان دانشجو:
شناسايي همزمان مدولاسيون وتعدادآنتن در سيستم هاي چند آنتني عنوان فارسي:
Joint Modulation Classification and Antenna Number Detection for MIMO systems عنوان انگليسي:

دسته‌بندي و شناسايي مدولاسيون در سيستم‌هاي مخابراتي درزمينه هاي مختلف نظامي و غيرنظامي داراي كاربردهاي فراوان است كه يكي از اين سيستم‌ها، سيستم چند آنتني مي‌باشد. مهم‌ترين مشكل پيش روي اين هدف نياز به دانستن اطلاعات پيش‌زمينه مي‌باشد كه شناسايي را سخت‌تر مي‌نمايد. يكي از اين اطلاعات دانستن تعداد آنتن گيرنده است كه قصد داريم تا با انتخاب و به دست آوردن مشخصه‌هاي مناسب و به‌كارگيري دسته‌بند متناسب روشي را براي تشخيص هم‌زمان مدولاسيون و تعداد آنتن در سيستم‌هاي چند آنتني ارائه نماييم.

چکيده:

شناسايي،سيستم چندآنتني،آنتن،مدولاسيون،مشخصه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي تيموري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.