پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۲۷۹ شناسه:
سيدمحمد موسوي دانشجو:
طراحي اكولوژيك منظر پارك ملي بوجاق با تاكيد بر اكوتوريسم عنوان فارسي:
Ecological Landscape Design of Boujagh National Park through ecotourism Approach عنوان انگليسي:

امروزه عرصه هاي طبيعي با توجه به دارا بودن ارزش هاي خاص و خصوصيات ويژه، براي گروه هاي مختلفي از مخاطبين جذاب و جالب توجه مي باشند. مناطق تحت حفاظت و عرصه هاي طبيعي بكر به عنوان مناطق داراي پتانسيل براي فعاليت هاي مختلف از قبيل فعاليت هاي تفريحي و علمي شناخته شده اند. پارك هاي ملي بنا بر تقسيم بندي چهارگانه مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست، به عنوان مناطق وسيع و برجسته اي كه داراي اهميت ملي هستند و ميراث طبيعي موجود در آن ها بايد ضمن حفاظت، نيازهاي گردشگري، آموزشي و پژوهشي مخاطبين را برآورده سازد، تعريف شده اند. با گسترش روزافزون سفر هاي طبيعت گردي و افزايش سطح درخواست هاي سفر به مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي، مشكلات عمده اي متوجه مناطق طبيعي بكر و به خصوص تحت حفاظت شده است. از طرفي زيستگاه هاي حيات وحش به خطر افتاده و بسياري از عرصه هاي طبيعي با خطر تخريب مواجه شده اند. اكوتوريسم به عنوان شاخه اي از گردشگري مبتني بر طبيعت كه در آن علاوه بر جنبه هاي اقتصادي بر جنبه هاي حفاظتي و توانمند سازي نيز اهميت داده مي شود مي تواند راهكاري براي وارد كردن گردشگري در عرصه هاي طبيعي تحت حفاظت باشد. اكوتوريسم عبارت است از سفري مسئولانه به عرصه هاي طبيعي كه در آن علاوه بر تفريح و لذت از طبيعت، جنبه هاي حفاظت محيط زيست و توانمندسازي جوامع محلي مد نظر قرار مي گيرد.پارك ملي خشكي- دريايي بوجاق با عرض جغرافيايي 4148780 تا 4141325 و طول جغرافيايي 411620 تا 399300 با مساحتي حدود 3266 هكتار كه در استان گيلان و بخش شمالي كياشهر واقع شده است، در سال 1381 به فهرست پارك هاي ملي ايران پيوست. از ويژگي هاي اين پارك وجود اكوسيستم هاي مختلف از جمله دريا، رودخانه، مصب، تالاب و دشت مرتعي است. محدوده اين پارك ملي علاوه بر اكوسيستم خشكي تا عمق 6 متري آب دريا يعني از حاشيه ساحل به فاصله حدود يك كيلومتر ادامه دارد. (اصلاح عرباني،1384:741) اين پارك به سبب حضور چشمگير انواع پرندگان، چشم انداز هاي زيبا، آب و هواي متبوع، نزديكي به مراكز جمعيت و راه دسترسي مناسب از پتانسيل هاي اكوتوريستي قابل توجه مي باشد.در اين پروژه با توجه به پتانسيل هاي موجود در منطقه جهت جذب طبيعت گردان و نقاط ضعف و تهديد هايي كه پارك ملي را مورد تاثير قرار مي دهند لازم است راهكارهايي ارائه شود تا در كنار استفاده از پتانسيل هاي سايت، اثرات نامطلوب را به حداقل رساند. در انتهاي اين مسير در نظر است، پارك ملي خشكي دريايي بوجاق به عنوان يك سايت گردشگري تحت حفاظت سازمان محيط زيست با برنامه ريزي گردشگري پايدار و طراحي همگام با اصول طراحي اكولوژيك تعريف شود.

چکيده:

طراحي اكولوژيك- پارك ملي- بوجاق- اكوتوريسم- پرنده نگري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر امير هوشنگ احساني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.