پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۲۶۴ شناسه:
شهرام طاهرزاده دانشجو:
تحليل ايمني بيمارستاني در پاسخ به سوانح ( مطالعه موردي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ) عنوان فارسي:
Hospital safety analysis in response to accidents(Case Study of Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences) عنوان انگليسي:

ايران به دليل شرايط خاص جغرافيائي، سياسي و اجتماعي، پديده‌هاي جوي و همچنين مخاطرات انسان‌ساخت، در معرض بلاياي گوناگون قرار دارد. بلاياي طبيعي، صدمات قابل‌توجهي به افراد و زيرساخت‌هاي شهري مانند بيمارستان‌ها وارد مي‌كنند (1). بر اساس گزارش ارزيابي جهاني كاهش بلايا، سطح خطر ايران تنها در برابر مخاطرات طبيعي بر اساس مرگ، حدود 106 هزار نفر طي چهار دهه اخير، 8 از 10 محاسبه‌شده است (2).

در چهار دهه اخير اين خطرات، سبب بيش از 109 هزار مرگ و 150 هزار جراحت شده است (1). پيامدهاي منفي بلايا در بيمارستان‌هاي ايران، شديد بوده است. به‌عنوان‌مثال در زلزله بم (سال 2003)، تقريباً تمام بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي تخريب شد. همچنين در زلزله آذربايجان شرقي (2012)، تمام بيمارستان‌هاي منطقه تخريب شدند (2). در زلزله كرمانشاه بيمارستان‌هاي تازه تأسيس ونوساز دچار تخريب‌شده و كارايي خود را از دست دادند. در تمامي كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافته، ايمني بيمارستان‌ها در برابر بلايا يك چالش است (1, 3, 4)، چراكه بيمارستان‌ها در هنگام بروز بلايا، بايد قادر به ادامه انجام فعاليت‌ها و ارائه خدمات به مصدومان حوادث باشند (2). استان خراسان نيز از اين بلايا مصون نبوده و با توجه به حوادث زمين‌شناختي همچون زلزله‌هاي بزرگ به وقوع پيوسته، مخاطرات طبيعي و انسان‌ساز و همچنين مخاطرات داخلي بيمارستان‌ها نظير آتش‌سوزي، انفجار،...، آمادگي و توانمندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به‌عنوان دانشگاه مسئول قطب شمال شرق كشور براي ارائه پاسخ در زمان‌هاي بروز حوادث، الزامي است. اهميت اين امر به‌ويژه با در نظر گرفتن مسائلي مانند قديمي بودن ساختمان بسياري از بيمارستان‌هاي فعال، قرار داشتن 93% وسعت جمهوري اسلامي ايران بر روي گسل زلزله و امكان بالقوه بلاياي طبيعي ديگر دوچندان مي‌شود و ضرورت توجه بيشتر مسئولان امر به ايمني بيمارستاني را خاطرنشان مي‌نمايد با توجه به جميع اين مسائل و لزوم مطالعه در اين زمينه، در مطالعه اخير به بررسي سطح ايمني بيمارستاني در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1396 پرداختيم.

چکيده:

آمادگي ، بيمارستان ، سوانح ،حوادث

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد گيوه چي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر انيتا سبز قبائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.