پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۳۰ دفاع:
۲۲۳۷ شناسه:
شهريار غفاري اناركي دانشجو:
طراحي اكو كمپ " ايستگاه يزدگرد ، يزد " با تاكيد بر رويكرد اصول مرمت منظر عنوان فارسي:
Ecological Design of Eco-camp based on ecological restoration principles , case study "Yazgerd station of Yazd" عنوان انگليسي:

اين مطالعه، طراحي اكوكمپ با توجه به ويژگي هاي فرهنگي و تاريخي منطقه مورد مطالعه صورت ميپذيرد، كوير با ويژگي‌هاي منحصر به‌فردش يكي از زيباترين جاذبه‌هاي گردشگري به شمار مي‌رود و گرچه عده‌اي اين پهنه وسيع شني را نشان بخل طبيعت مي‌دانند اما واقعيت اين است كه كوير يك ثروت بي‌نظير خدادادي است.

يكي از جذابيت‌هايي كه هر مسافري در سفر آن را جست‌وجو مي‌كند، دست يافتن به آرامش و سكون و دوري از هياهو و شلوغي‌هاي روزمره است و از آنجا كه كوير مظهر سكوت و آرامش و عظمت است، اين خواسته با سفر به كوير دست يافتني است.سكوت كوير، آسمان پرستاره شب‌هاي كوير، دنياي ناشناخته و گاه وهم‌انگيز كوير، تنها بخشي از ويژگي‌هاي اين سرزمين‌ شني است ، با توجه به قدمت تاريخي ايستگاه راه آهن يزدگرد و حضور پر رنگ اقوام با فرهنگ هاي مختلف در اين مكان، طراحي اكوكمپ ميتواند به سوي بهبود شرايط تاريخي و فرهنگي منطقه مورد مطالعه صورت پذيرد. همچنين ايستگاههاي قطار علاوه بر اينكه به عنوان محيط هاي پيوند دهنده فرهنگ هاي مختلف شناخته ميشوند، با سابقه فعاليت تاريخي خود، به وجود آورنده حس مكان در كاربران نيز ميباشند. اين بخش در استان يزد از طريق محور يزد به بافق كه با گذر از مسجد كهن فهرج در حاشيه كوير تا بافق ادامه مي‌يابد. در طول راه، جنگل‌هاي گز كه جابه‌جاي حاشيه‌هاي كوير را تسخير كرده و زيبايي و جذابيت خاصي به اين مسير بخشيده است وجود دارد. در انتهاي مسير بافق، پارك بسيار زيباي آهن‌شهر وجود دارد كه در حدود 20 هكتار وسعت آن است و از نخل‌هاي كهنسال و انواع گل‌ها پوشيده شده است و همچون بهشتي موعود در انتهاي راه كويري خودنمايي مي‌كند. ايستكاه يزد گرد در استان يزد، در اين مطالعه مورد نظر ميباشد، اين ايستگاه در 18 كيلومتري از استان يزد و در مسير جاده يزد-بافق قرار دارد .آب و هواي سوزان صحرايي و نيمه صحرايي دارد. داراي تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي سرد و خشك مي‌باشد . مختصات جغرافيايي آن N) ″ 47′ 45°31 و (54° 34′ 46″ E مي باشد و از سطح دريا 1270 متر ارتفاع دارد ، ازسمت شمال شرقي به كوه چلته مي رسد.. همچنين از چالش هاي موجود در منطقه مورد مطالعه ميتوان به آلودگي هاي حاصل از فعاليت ايستكاه هاي راه آهن در وحله اول كه مشخصا به آلودگي هاي خاك مربوط ميشود. همچنين از ديگر چالش هاي موجود در منطقه، وجود منظري كسل كننده و بي تفاوت از ساختمان هاي متروكه و بدون هيچ ويژگي خاص اشاره نمود، كه بيش از هر چالشي به چشم مي آيد. احيا و مرمت منظر ايستگاه راه آهن يزدگرد يزد با هدف تقويت كيفيت و زيبايي اكولوژيكي منظر از يك سو مي تواند به احياي زير ساخت هاي طبيعي و فرهنگي منطقه كمك و از ديگر سو بنيادهاي اقتصادي و گردشگري آن را در چارچوب توسعه پايدار تقويت كند. از اين رو پژوهش و انجام مطالعات پيرامون ديدگاه مرمت منظر طبيعي تاريخي منطقه به منظور احيا و بازسازي آن ضروري به نظر ميرسد.

چکيده:

اكوكمپ ، اكولوژي ، مرمت ، منظر ، طراحي ، گردشگري ، يزد ، يزد گرد ، راه آهن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر علي دريابيگي زند استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.