پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۲۷ شناسه:
ارشيا طوسي دانشجو:
تاثير ابعاد رضايت از قيمت بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي) عنوان فارسي:
Effect of dimensions of price on customer loyalty (case study: Sport complexes) عنوان انگليسي:

امروزه، رضايت مشتري و به تبع آن كسب وفاداري مشتري از مهمترين چالش هاي هر سازمان موفق به شمار مي آيد. با افزايش سطح كيفيت خدمات، رضايت مشتريان و وفاداري آن ها افزايش مي يابد. بنابراين سازمان ها با برنامه ريزي و اتخاذ استراتژي هاي رقابتي متناسب جهت وفاداركردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداري آن ها مي توانند در فضاي رقابتي بقاي خود را پايدار كرده و منافع بلندمدت خود را تضمين نمايند. (نيك زاد و همكاران، 1393) رضايت از قيمت يك عامل مهم است كه روابط فروشنده خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد. و حتي از ديد نظريه پردازان بازاريابي، قيمت مهمترين عامل تعيين كنندۀ رضايت مشتريان است. (ويرويليات و همكاران ، 2009) چرا كه قيمت يكي از انعطاف پذيرترين عناصر آميخته بازاريابي است و بعد از تغيير ويژگي محصولات و خدمات دستخوش تغييرات مي شود. (دووالين و ويرويليات ، 2008)

تاكيد بر استراتژي هاي قيمت گذاري، به دلايل مختلف، اهميت بسيار زيادي در كسب و كار دارد. اين امر مي تواند اطلاعات ارزشمندي در خصوص چگونگي قضاوت مشتريان از قيمت گذاري سازمان شما ارائه دهد و به اين نحو كمك مي كند تا سطح رضايتمندي مشتريان را مورد سنجش قرار دهيد.

امروزه با شكل گيري رويدادهاي جديد ورزشي فرصت مناسبي براي پرداختن به ورزش هاي مدرن ايجاد شده است. بنابراين اداره باشگاه هاي ورزشي مستلزم تخصص بالايي است. باشگاه ها ورزشي بايد به نيازهاي مشتريان توجه كنند و جهت دست يابي به اهداف بازاريابي، پيوسته كيفيت خدمات را ارتقا دهند. باشگاه ها زماني خواهند توانست مشتريان بيشتري را جذب كنند و به حفظ آنها اميدوار باشند كه به كيفيت خدمات و ارتقاي آن در جنبه هاي مختلف از شرايط فيزيكي گرفته تا توجه به مشكلات مشتريان، پاسخگويي به نيازهاي آنها و به كارگيري كاركنان معتمد اهميت بدهند.

چکيده:

رضايت، قيمت، وفاداري، مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا اصلاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.