پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۲۲۲۵ شناسه:
سپيده سري دانشجو:
پروژه نظري: پژوهشي در فرم هاي بصري منتخبي از مهر هاي هخامنشي، پروژه عملي: طراحي مجموعه اي پوستر فرهنگي با استفاده از مطالعات بخش نظري عنوان فارسي:
Thesis: Theoretical project: Studying the visual forms, a selection of the Achaemenid seals عنوان انگليسي:

امروزه اهميت تاريخ‌پژوهي بر كسي پوشيده نيست و چنان‌چه مي‌دانيم يكي از بسترهاي مطالعاتي در اين حوزه، تحقيق بر روي مـُهرهاي برجاي مانده از ادوار گذشته است. بي ‌شك مطالعه پيرامون مـُهرهاي دوران هخامنشي كه نخستين امپراطوري ايران و خاورميانه است، مي‌تواند ياري‌رسان ما در آگاهي از اين دوره‌ي تاريخي و چه بسا راه‌گشاي ما در كشف رموز ادوار پسين آن باشد. شناخت حاصل آمده از اين مـُهرها، تا به امروز، غالباً وجه باستان شناسانه داشته و تلاشي بوده در راستاي ترجمه‌ي نقوش و نوشتار آن‌ها. اين پژوهش قصد دارد تا با در نظر داشتن دانش گرافيك، بخشي از اين مـُهرها را به لحاظ بصري بررسي نمايد و ساختارهاي تصويري آن را مورد مطالعه قرار دهد. علاوه‌ بر تنوع بصري مـُهرهاي هخامنشي، بخش مهمي از مـُهرهاي اين دوره‌ي تاريخي گرچه از الگوهاي تصويري تمدن‌هاي پيش از خود بهره جسته‌‌اند. ليكن آن‌چه در تداوم روند مـُهرسازي هخامنشيان، مشاهده مي‌شود، ظهور الگوهايي تصويري است كه هويتي كم و بيش مستقل دارند. اين بخش مهم، از يك نظام بصري مشخص پيروي نموده و ساختارهاي تصويري تثبيت شده‌اي يافته‌اند. در كنار مطالعه‌ي مـُهرهاي متنوع برجاي مانده از دوره‌ي هخامنشي، بررسي اين نظام‌ها و الگوهاي تثبيت شده، از جمله‌ اهم موارد اين پايان نامه است.

بي‌ترديد الگوهاي بصري به كار رفته در مُهرهاي هخامنشي كه وجهي تكرار شونده و تثبيت يافته داشته‌اند، ناشي از نوع نگرش و جهان‌بيني دوره‌ي تاريخي خود بوده است. همچنين اين پژوهش قصد دارد تا با در نظر داشتن دانش گرافيك، بخشي از اين مهرها را به لحاظ بصري بررسي نمايد و ساختار تصويري آنها را مورد مطالعه قرار دهد. در اين پايان نامه تلاش شده تا علاوه ‌بر بررسي‌هاي تصويري، نظريات معطوف به تاريخ‌گرايي نوين و تحليل‌گفتمان نيز مورد توجه باشد و مـُهرهاي هخامنشي از اين منظر نيز مورد تحليل قرار گيرند. در اين راستا، اين پژوهش تلاش دارد تا از وراي نقوش و نشانه‌هاي تصويري اين مـُهرها، نسبت به كشف جهان‌بيني حاكم و گفتمان مسلط در دوره‌ي هخامنشي اقدام نمايد. اين پايان‌نامه همچنين در نظر دارد تا بدين پرسش پاسخ گويد كه آيا مي‌توان اثر و نقش مُهرهاي اين دوره‌ تاريخي را، در فضاي امروزگاري بازتوليد نموده و موارد متنوعي از آن را در گرافيك و طراحي پوستر به كار بست‌؟

چکيده:

مـُهر ـ عصر هخامنشي ـ گرافيك ـ تاريخ گرايي نوين ـ تحليل گفتمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.