پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۲۱۲ شناسه:
زهرا قاسمي دانشجو:
اصول حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي با مطالعه تطبيقي مقررات UCP600 و مقررات UCC عنوان فارسي:
Legal Principles Governing the Credit with UCP600 rules and Regulations of the UCC عنوان انگليسي:

اعتبار اسنادي،كاربردي‌ترين و امن‌ترين روش پرداخت در تجارت بين‌المللي محسوب مي‌گردد.اين‌ ويژگي به همراه پيچيدگي‌هاي ناشي از آن نسبت به ساير روش‌هاي پرداخت،موجب شده ضرورت‌ مطالعه و تمركز بيشتري راجع به آن احساس شود. اين مقاله درصدد است تا با بررسي مقايسه‌اي تعهدات ذي‌نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در عرف‌ها و رويه‌هاي متحد الشكل اعتبارات اسنادي‌1به‌مثابه رايج‌ترين مجموعه مقررات در سطح بين‌المللي در زمينه‌ اعتبار اسنادي و ماده 5 قانون تجارت متحد الشكل ايالات متحده امريكا2به‌عنوان قانون كشوري كه در سطح تجارت بين‌الملل به نحو مؤثر فعاليت دارد گام‌هايي در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف اين دو مجموعه مقررات بردارد.در نتيجه،تلاش مي‌شود تا كمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رويه‌هاي‌ متحد الشكل اعتبارات اسنادي كه در كشور ما مجري است و به تبع آن،مسائل و مشكلات حقوقي‌ دست‌اندركاران سيستم اعتبارات اسنادي بررسي و رفع گردد.

چکيده:

اصول حقوقي، اعتبارات، اسنادي، مقررات.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اشراقي آراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.