پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۰۳ شناسه:
علي افتخاري دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر امكان صدور محصولات شوينده توليد شده در ايران عنوان فارسي:
identify factors effecting possibility of exporting washer product in iran عنوان انگليسي:

با انجام اين پژوهش عوامل موثر بر دستيابي شركتهاي توليد كننده محصولات شوينده به مزيت رقابتي در راستاي امكان ورود به بازار هاي برون مرزي شناسايي مي گردد

چکيده:

صنايع توليدي شوينده ، مزيت رقابتي ،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.