پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۱۹۶ شناسه:
بنفشه محمدي دانشجو:
انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي عنوان فارسي:
Selecting appropriate e-business models, Case study: imported cars in Iran. عنوان انگليسي:

در شرايط امروز حاكم بر اقتصاد و محيط پوياي آن، سازمان ها نيازمند عملكرد هوشمندانه و سريع نسبت به رقبا هستند. كسب و كار الكترونيك عبارتست از كاربردي كردن كليه سيستمهاي اطلاعاتي براي تقويت و كنترل فرايندهاي ‏كسب و كار. امروزه اين فرايندها با استفاده از تكنولوژي‌هاي مبتني بر وب توسعه مي‌يابند. اينترنت علاوه بر اينكه يك كانال ارتباطي براي دسترسي سريع و آسان است، به عنوان فناوري براي كسب ‏مزيت رقابتي تلقي مي شود. با وجود فناوري جديد اطلاعاتي و ارتباطي، مدلهاي سنتي كسب و كار، متحول ‏شده و به سمت كسب و كارهاي الكترونيك و با هدف تصميم گيري پويا در زمان واقعي، مشتري محوري و ‏پاسخگويي سريع به تقاضا، ميل مي كنند. تحقيق حاضر به منظور تعيين مدل مناسب كسب وكار الكترونيك در شركتهاي واردات خودرو صورت مي پذيرد. مساله اصلي تحقيق حاضر انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه خودروهاي وارداتي مي باشد. در گام اول معيارهاي موثر بر انتخاب يك مدل كسب و كار الكترونيكي معرفي خواهند شد. سپس اين معيارها در مورد صنعت خودروهاي وارداتي ارزيابي و اندازه گيري خواهند شد. در نهايت با استفاده از معيارهاي مشخص شده به انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب خواهيم پرداخت.

چکيده:

مدل كسب و كار الكترونيكي، خودروهاي وارداتي، تصميم گيري چند معياره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.