پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۸۹ شناسه:
جلال جعفري دانشجو:
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك اعتباري در موسسات كارگزاري‌ بورس عنوان فارسي:
A Model for Credit Risk Management in Financial Institutions stock عنوان انگليسي:

بحران‌هاي مالي در سال‌هاي اخير ناشي از درك و تحليل‌ نادرست از ريسك اعتباري مشتريان بوده كه در نتيجه‌ منجر به توجه بيشتر به ريسك اعتباري در سراسر جهان شد. در اين پژوهش با ارائه‌ي مدلي كه براي اولين بار است در كارگزاري‌هاي ايران ارائه شده است، با استفاده از روش‌‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه، به بررسي و نحوه‌‌ي اعتباردهي به مشتريان و افزايش قدرت تصميم‌‌گيريِ كارگزاري‌هاي بورس اوراق بهادار جهت ارائه‌ي اعتبار، پرداخته شده است. كارگزاري‌هاي اعتبار ‌دهنده، در مدل ارايه شده به دو دسته‌ي مشتريان حقيقي و حقوقي اعتبار مي‌دهند. نتايج نشان مي‌دهند، تصميمات اعتباري كه اعتبار دهنده براي اعطاي اعتبار به مشتريان اتخاذ مي‌كند، تاثير مهمي بر روي ضررهاي اعتباري دارند كه با توجه به نوع مشتريان متفاوت است. بنا بر اين كارگزاري‌ها، بايد شاخص‌هاي فردي، بازار، توانگري و شخصيتي را به عنوان فاكتورهاي مورد نظر جهت ارائه اعتبار در نظر گيرند.

چکيده:

ريسك اعتباري، احتمال نكول، ريسك، كارگزاري‌هاي بورس، تصميم‌گيري چند شاخصه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي ديواندري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميدرضا نورعلي زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.