پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۸۶ شناسه:
علي ارزومندي دانشجو:
بررسي نقش لذت ادراك شده و نفوذ اجتماعي در تبليغات در شبكه هاي اجتماعي آنلاين عنوان فارسي:
the role of perceived enjoyment and social influence on advertising in online social network عنوان انگليسي:

شبكه هاي اجتماعي آنلاين به عنوان يكي از مهم ترين دستاوردهاي فناوري رسانه هاي اجتماعي هستند كه فرصت هاي بسياري را در زمينه ي ارتباطات و تعاملات اجتماعي در اختيار كاربران مي گذارند و همچنين با فراهم آوردن رابطي در جهت مديريت تعاملات اجتماعي ،نقشي مهم را ايفا نموده اند.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي آنلاين,تبليغات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.