پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۱۷۰ شناسه:
مينا خاكپور دانشجو:
طراحي شهري با تاكيد بر زيرساختهاي سبز براي "روستا_شهر فرحزاد" تهران عنوان فارسي:
Green Infrastructure-based Urban Design for Farahzad Urban Village- Tehran عنوان انگليسي:

گسترش شهرنشيني در كلان شهر تهران به ويژه در مناطق سرسبز و طبيعي آن ، سبب بلعيدن روستاهايي گرديده كه زماني در حاشيه شهر قرار گرفته بودند ، نقاطي كه شهرنشينان با وجود مزارع كشاورزي و باغات ، از آنها به عنوان محدوده هاي ييلاقي و سرسبز ياد مي كنند .

عدم انسجام و يكپارچگي در فرآيند ادغام اين روستا _ شهرها با كلانشهر تهران ، با نابودي عناصر اكولوژيكي ، تغيير مشاغل از كشاورزي و باغداري به خدمات ، تغيير تراكم و تخريب بافت ، همراه است .

محله فرحزاد با وجود مطلوبيت هاي شاخص زيست محيطي ، كه مي تواند فرصت توسعه هاي اكولوژيكي و به تبع آن توسعه هاي اقتصادي را فراهم آورد ، با وجود ناپايداري فيزيكي ( كالبد ، بافت و سازه هاي غيرمقاوم ) و ناپايداري اجتماعي ، مورد تهاجم و تخريب ساختار زيست محيطي قرار گرفته است .

ساخت وسازهاي بي رويه ، سبب نابودي هويت محلي ، از بين رفتن تعلق خاطر در ساكنين ، نابودي پتانسيل هاي واجد ارزش و كمرنگ شدن ماهيت اكولوژيك آن ( باغ ها ، پوشش گياهي و محورهاي جريان آب) شده و نهايتا ناپايداري اكولوژيكي را سبب مي گردد و اين در حالي است كه فرحزاد در گذر از روستا به شهر ، با نابساماني هاي مرحله گذار روبه روست .

انقطاع كريدور حياتي و اكولوژيك رود دره توسط بزرگراه ها ، با تاثير تخريبي آن در منطقه اي كه بعنوان حوزه گردشگري در اسناد فرادست ديده شده ، و ايجاد كانالهاي سرپوشيده عبور جريان آب و امكان پراكنش فضاي سيلابي ، توجه به مسايل مبرم زيست محيطي را در در منطقه اي كه به لحاظ مورفولوژي ارگانيك آن مي تواند خطر آفرين باشد ، مي طلبد .

ارتقاء هويت و ساختار اكولوژيك "روستا_ شهر فرحزاد" و چگونگي تلفيق فرم شهري و زيرساخت هاي سبز با تقويت كريدور رود دره ، كه بعنوان اتصال دهنده اكوسيستم برون شهري به اكوسيستم درون شهري عمل مي كند ، حفظ منابع ، هماهنگي و تبعيت از فرم زمين و ساخت و سازهاي همساز با محيط از اهداف اين پايان نامه مي باشد .

"زيرساخت هاي سبز" (Green Infrastructures) شبكه هايي از زيرساخت هايي هستند كه با چرخه هاي طبيعي محيط و به ويژه با چرخه طبيعي آب هماهنگي دارند و برخلاف زيرساخت هاي متعارف (زيرساخت هاي خاكستري ) در زمين مدفون نبوده و خود به عنوان شبكه اي از معابر پياده و طبيعي ، زمينه خدمات اكوسيستمي متنوعي را فراهم مي آورند . در حقيقت زيرساخت هاي سبز ، علاوه بر برآوردن نيازهاي فني _ مهندسي متعارف محيط شهري ، خدمات اكوسيستمي تنظيمي (پالايش آب ، هوا ،...) ،خدمات اكوسيستمي "فراهم آوري "(توليد محصولات طبيعي ، نظير چوب مي شود) خدمات فرهنگي ( نظير ابعاد زيباشناختي و سلامت روان ) و نهايتا" خدمات حمايتي " (اجزاي اصلي اكوسيستم ) را تامين مي كنند . از اين رو پيشينه نظري مرتبط با "شهرسازي پايدار" و" زيرساخت هاي سبز " بيشترين ارتباط را به لحاظ مفهومي با اين پايان نامه خواهند داشت . به لحاظ مكاني نيز با توجه به سابقه روستايي محله مورد نظر ، مي توان به نظريه هاي مرتبط با محلات و واحدهاي همسايگي پياده رهوار و با كاربري مختلط ،كه قادر به تامين نيازهاي اجتماعات محلي باشند ، اشاره نمود .

با تلفيق پهنه هاي اكولوژيك ، سكونت پايدار و زيرساخت سبز ، مسيرهاي سبز پياده ، حمل و نقل عمومي آسان و سريع به عنوان نقطه جاذب گردشگري عمل كرده ، افزايش كيفيت محيطي به منظور بازگشت ظرفيت هاي محيطي گذشته محله در كنار رودخانه را فراهم خواهد نمود .

چکيده:

روستا - شهر ، شهرسازي پايدار ، زيرساخت هاي سبز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحسن حبيبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.