پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۱۶۱ شناسه:
سينا اخلاقي دانشجو:
ارزيابي استراتژي بازاريابي شركتهاي فعال در صنعت بسته بندي آرايشي بهداشتي سلولزي ايران عنوان فارسي:
Evaluation of marketing strategy companies in the cosmetic cellulosic packaging industry Iran عنوان انگليسي:

بسته بندي امروزه يكي از صنايع مهم دنيا محسوب ميشود زيرا تقريبا در همه محصولات بسته بندي وجود دارد ولي در برخي از آنها مانند مواد غذايي يا محصولات آرايشي وبهداشتي بسته بندي نقش مهمتري به ويژه در جذب مشتري ايفا ميكند.بنابراين تمام مديران بازاريابي به اين نكته واقفند كه توليد يك محصول بدون بسته بندي مناسب در جذب مشتري و مصرف كننده نهايي دچار مشكل ميشود.البته تاكيد ميكنم ممكن است در برخي محصولات مثل قطعات خودور حساسيت مديران بازاريابي روي بسته بندي محصولات كمتر باشد .پس ما متوجه ميشويم كه امروزه بسته بندي در بازاريابي براي جذب مشتري نقش مهمي دارد.حالا ما در اين تحقيق مي خواهيم بفهميم كه استراتژي بازاريابي شركتهاي فعال در صنعت بسته بندي لوازم آرايشي بهداشتي وسلولزي ايران چگونه است ويك ارزيابي كامل از اين موضوع انجام بدهيم وپس از بدست آوردن داده ها وانجام تحليل آماري روي آنها از نتايج آن در آينده براي سازمان يا شركت مورد نظرمان استفاده كنيم.

چکيده:

بسته بندي ، ارزيابي ، استراتژي بازاريابي ، صنعت آرايشي بهداشتي و سلولزي ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.