پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۲۵ دفاع:
۲۱۴۳ شناسه:
نيما طاهري دانشجو:
بررسي مديريت دانش و تاثير آن بر خلاقيت سازماني(مطالعه موردي بيمارستان آراد) عنوان فارسي:
Study of Knowledge Management and its impact on organizational creativity (Arad Case Study) عنوان انگليسي:

امروزه سازمانهاي كشور به مانند ساير سازمانهاي جهان ناگزيرند تا با ديگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج كشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محيط كسب و كار باقي بمانند. از اين رو آنها بايد بتوانند دست كم در يك زمينه برتر از رقباي خود بوده و نسبت به آنها مزيتي داشته باشند تا مشتريان را نسبت به خود متقاعد سازند. به عبارت ديگر آنها چاره‌اي ندارند جز اينكه نوآور باشند

با توجه به اينكه امروزه مديريت دانش در سازمان‌ها اهميت ويژه‌اي يافته است و مديريت موفق دانش، مشخصه اصلي بقاي يك سازمان است، جوامع علمي و تجاري هر دو براين باورند كه سازمان‌هايي با قدرت دانش مي‌توانند برتري‌هاي بلند مدت خود را در عرصه‌هاي رقابتي حفظ كنند. همچنين سازمان‌ها براي رويارويي و مقابله با عوامل عدم اطمينان، حفظ موقعيت و ايجاد خلاقيت و خلاقيت جهت گسترش عرصه رقابتي خود بايد مديريت دانش و متقابلاً خلاقيت سازماني كاركنان را به عنوان يك نياز استراتژيك و ضروري جهت پيشگامي در عرصه رقابت-پذيري، در زمره برنامه‌هاي اولويت‌‌دار خود قرار دهند

در پژوهش حاضر فرض بر آنست كه مديريت دانش يكي از راه‌هاي غير قابل اغماض براي دستيابي به خلاقيت است. يعني هر سازماني كه قادر به دانش آفريني نباشد يا اينكه نتواند دانش موجود را جهت بهره‌برداري از آن در حال و آينده سازماندهي و در نهايت مديريت كند به احتمال بسيار زياد نمي‌توان انتظار خلاقيت داشت چرا كه چنين سازماني نه تنها قادر به استفاده از دانسته‌هايش نيست بلكه به احتمال فراوان به صورت پياپي اقدام به دوباره كاري نموده، دقت و انرژي از دست خواهد داد. پر واضح است كه سازماني كه نوآور نباشد در محيط كسب و كار متغير امروزي شانس زيادي در مقابل رقبا نخواهد داشت. مديريت دانش شيوه شناسايي در اختيار گرفتن، سازمان‌دهي و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش مي‌باشد كه پس از آن توزيع مي‌شود و سپس در دسترس ديگران قرار مي‌گيرد تا براي خلق دانش بيشتر استفاده شود .

چکيده:

مديريت دانش، خلاقيت، بيمارستان آراد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.