پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۳۰ شناسه:
مهدي جوادي نژاد دانشجو:
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي برندهاي لوكس بر ارزش درك شده و رفتار مصرف كنندگان(مطالعه موردي چرم مشهد) عنوان فارسي:
The impact of social media marketing of luxtury brands on perception value and customer behaviour عنوان انگليسي:

امروزه مشتريان به طور چشمگير رفتارهايشان را هم راستا با فن آوري و محيط اقتصادي دنيا تغيير مي دهند. آنها حجم زيادي از اطلاعات را به دست مي آروند، از محصولات باخبر و با آنها آشنا مي شوند، و اعتمادشان را به تبليغات از دست مي دهند. از طرفي محصولات و خدمات سفارشي را ترجيح مي دهند و نيز كانال هاي خريد خود را تغيير مي دهند. بنابراين كسب و كارها براي اينكه از عهده تغييرات و تقاضا و نيازهاي مشتريان خود برآيند براي بقاي خود مجبور به اصلاح يا حتي تغيير استراتژي هاي بازاريابي خود هستند. (فرحناز فتح الله زاده، 1394)

از طرفي گسترش رسانه هاي اجتماعي فضاي جديدي را براي سازمان ها و شركت ها در راستاي دستيابي به مشتريان خود و نيز ارضاي نيازهاي آنان فراهم ساخته است .(گالاغرر و رانسبوتام؛كوزينت و همكاران 2010،2 ). به نحوي كه سرعت در حال گسترش كانال هاي بازاريابي كه در حال حاضر بيش از دو سوم كاربران اينترنتي را شامل مي شود، فرصت بي نظيري براي برندهاي تجاري و نيز افزايش شهرت انان فرآهم مي سازد( كورا هينسلي و همكار 2010،3 ؛ اسپيلك وپري 2012،4 ). با وجود اينكه رسانه هاي اجتماعي فرصت ها و منافع جديدي را براي مديريت برند ايجاد مي نمايد(كاپلان و هلينن، 2010 ) اما يكي از چالش هاي هميشگي آن اندازه گيري تاثيرات بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر عوامل كليدي موفقيت برند تجاري مي باشد. (شولتز و بلاك 2012،5 ؛ شولتز و پلتير۲۰۱۳ )

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي،رفتار مصرف كننده، ارزش درك شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.