پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۲۱۰۳ شناسه:
مهسا جعفري دانشجو:
پژوهشي در صفحه آرايي كليات سعدي دوره قاجار (منتخبي از ديوان هاي موجود در آرشيو كتابخانه ملي ايران) عنوان فارسي:
Research on layout General saadi Qajar period (selected from the court in the archives of the National library of Iran) عنوان انگليسي:

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي صفحه ‌آرايي كتاب‌هاي كليات سعدي در دوره قاجار پرداخته است. در اين پژوهش سعي شده است تا با استناد به منتخبي از ديوان‌هاي موجود در آرشيو كتابخانه ملي ايران در ابتدا به ضرورت تاريخي اقدام هنري صفحه آرايي و سپس بر چگونگي امر تكوين و صيرورت آن در دوران قاجار پرداخته شود.

اين پژوهش در پنج بخش تدوين شده است كه مباحث چهار فصل نخست آن را، اول چگونگي شكل‌گيري نسخ خطي و اجزاي تشكيل دهنده آن، دوم تعاريف گوناگون صفحه آرايي و شيوه‌هاي مختلف انجام آن، سوم روش‌هاي سطر‌اندازي و چگونگي صفحه آرايي در نسخه‌هاي اسلامي- عربي و چهارم تاريخچه مختصري از دوران قاجار، ميزان اعتناي هر يك از شاهان اين دوره به هنر صفحه آرايي و ملزومات آن، تمايلات ايشان در دنبال كردن سنت‌هاي مرسوم و باقي مانده از دوران صفويان، همچنين تمايل و به تدريج تاكيد اين شاهان بر تاثيرگرفتن از اصول و قواعد فني-ساختاري هنر كتاب آرايي در ديگر كشورها، تشكيل مي‌دهند.

فصل پنجم بررسي تفصيلي زيبايي‌شناسانه‌ي سه نسخه‌‌ي خطي كليات سعدي و متعلق به دوره قاجار را هدف قرار مي‌دهد. اين نسخ پس از بررسي‌هاي مقدماتي از ميان بيش از 60 نسخه‌اي انتخاب شدند كه همگي در كتابخانه‌ي ملي ايران موجود و هيچ يك تاكنون به لحاظ صفحه‌آرايي موضوع هيچ پژوهشي قرار نگرفته بودند. در اين فصل از ميان عناصر زيبايي‌شناختي صفحه آرايي‌هاي اين سه نسخه، «جنس كاغذها»، «جنس جلدها»، «خط»، «رنگ»، «تركيب‌بندي، گريد يا مسطر‌بندي‌هاي صفحات آغازين، صفحات مياني و انجامه‌ها»، «جدول‌بندي‌ها»، «چليپانويسي‌ها» و «تزئينات متن و جلد» مطالعه شدند.

از خلال مطالعه‌ي مباحث مذكور، به مرور، جزئياتي از فرم‌ها، رنگ‌ها، ساختارها و الگوهاي تركيب‌بندي در اين نسخ مورد توجه قرار گفتند كه بهره‌گيري از آن‌ها به دليل قابليت‌ها‌شان در رسيدن به الگوهايي تازه در صفحه‌آرايي امروز، مي تواند گامي گشاينده براي آينده‌ي اين هنر، دستكم براي كتب فارسي به شمار رود.

چکيده:

صفحه آرايي- قاجار- كليات سعدي- نسخ خطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.