پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۰۵۷ شناسه:
رقيه رضايي دانشجو:
بررسي تاثير توسعه مالي و ساختار سرمايه بر وضعيت تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The effect of financial development and capital structure on the financing situation of companies accepted in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

تامين مالي، هنر و علم مديريت وجوه نقد مي باشد. هدف از تامين مالي توسط يك بنگاه اقتصادي انجام سرمايه‌گذاري و سودآوري و همچنين كاهش ريسك و برطرف‌كردن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي آن مي باشد. روش هاي تامين مالي در شركت‌ها، از مباحث مهم دانشمندان مالي و حسابداري است. از اهداف مهم تامين مالي، انجام سرمايه‌گذاري در شركت‌ها براي حدكثر سازي سود و ثروت صاحبان سهام مي باشد.تامين مالي به دوشكل تامين مالي داخلي و خارجي يا تركيبي از اين دو نوع مي باشد . هدف اين تحقيق استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه درپيش‌بيني چگونگي تامين مالي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت‌هاي مالي مؤثر در ساختار سرمايه وتامين مالي است. بنابراين پس از جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه به پيش‌بيني تامين مالي پرداخته و نتايج آن با طبقه‌بندهاي k- نزديك‌ترين همسايه و بيزين مقايسه شده است.نتايج نشان مي‌دهد شبكه عصبي پرسپترون چندلايه با دقت 97.6% و ميانگين مربعات خطاي 0.024 به پيش‌بيني تامين مالي مي‌پردازد.

چکيده:

تامين مالي - ساختار سرمايه - توسعه مالي- منابع مالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن ابراهيمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.