پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۰۳۶ شناسه:
ليلا احمديان دانشجو:
شناسايي و الويت بندي چالش هاي به كارگيري مدل كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران عنوان فارسي:
Identify and prioritize the challenges of using the sharing economy business model in Iran عنوان انگليسي:

در دوران جديد مي‌توان از طريق اينترنت همه وسايل مورد نياز هر شخص را به‌راحتي اجاره داد يا اجاره كرد. هر چيزي كه شما مالكيت آن را بر عهده داريد، در ازاي پرداخت مبلغي مي‌تواند در اختيار ديگران قرار بگيرد. اقتصاد اشتراكي شامل اشتراك در توليد، توزيع، تجارت و مصرف محصولات و خدمات مختلف توسط مردم و يا سازمان‌ها مي‌شود. اقتصاد اشتراكي مي‌تواند شكل‌هاي متفاوتي داشته باشد، فرض رايج اين است كه وقتي اطلاعات در مورد كالاها به اشتراك گذاشته مي‌شود (به‌ويژه در بازارهاي برخط ) ارزش آن كالاها براي كسب‌وكار افراد و به‌طوركلي جامعه افزايش مي يابد. مدل مصرف اشتراكي به‌عنوان يك پديده مجموعه‌اي از قول و قرارها است كه بر طبق آن افراد مشاركت‌كننده به جاي داشتن مالكيت شخصي، دسترسي به محصولات و خدمات را به اشتراك مي‌گذارند.

هدف پژوهش حاضر شناسايي چالش هاي به كارگيري كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران مي باشد .بدين منظور پس از مطالعه ادبيات، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهي و صنعت پرداختيم و پس از ثبت،مستند سازي و كدگذاري،چالش هاي موجود در راستاي تجزيه و تحليل پرسشنامه ها از تكنيك AHP بدست آورده ايم و در ادامه جهت اولويت بندي چالش هاي موجود ، نرم افزار Super decision را به كار برده ايم . خبرگان صنعت و دانشگاهي آشنا با مفاهيم اقتصاد اشتراكي و مدل هاي كسب و كار جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند و به علت معلوم بودن جامعه آماري, تعداد اندك خبرگان آشنا به موضوع و محدوديت هاي زماني از نمونه گيري قضاوتي استفاده شده است كه در نهايت الويت بندي چالش هاي به كارگيري مدل كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران شامل : عوامل اصلي به ترتيب عوامل سازماني و مديريتي ، عوامل فني و تكنيكي ، عوامل محيطي .و هر دسته شامل سري عوامل فرعي كه شناسايي و الويت بندي شده اند.

چکيده:

مدل كسب و كار، اقتصاد اشتراكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شامي زنجاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.