پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۰۳۰ شناسه:
بشري رضوانيان دانشجو:
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جداسازي زيستي مولكول‌هاي پروتئيني با استفاده از غشاي جاذب پاسخگو عنوان فارسي:
Investigation of effective parameters on bioseparation of protein molecules using responsive adsorptive membrane عنوان انگليسي:

در فرآيند جداسازي زيستي افزايش تقاضا درزمينه‌ي جداسازي به‌وسيله‌ي غشاها سبب گسترش استفاده از غشاهاي جاذب پاسخگو كه به محرك‌هاي خارجي پاسخگو هستند شده است.

در كروماتوگرافي بستر پرشده، معايبي وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به سطح ويژه كم، ظرفيت جذب پايين، افت فشار در طي بستر و درنتيجه عدم استفاده كافي از بستر كروماتوگرافي اشاره نمود. غشاهاي پاسخگو، غشاهاي پاسخگو به تغيير عوامل محيطي هستند كه استفاده از اين نوع غشاها به‌منظور بهبود خواص جذبي و انتخاب پذيري آن‌ها نسبت به مولكول هدف است. همچنين از اين خاصيت پاسخگو بودن مي‌توان درزمينه‌ي افزايش جذب و واجذب در فرآيند كروماتوگرافي استفاده كرد. در اين پژوهش نيز هدف بررسي پارامترهاي مؤثر مانند pH، قدرت يوني و تغيير غلظت محلول خوراك بر عملكرد جذب و واجذب غشا و ميزان آب‌دوستي و آبگريزي غشا است

چکيده:

جداسازي زيستي,غشا پاسخگو,كروماتوگرافي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مهرنيا استاد راهنما:
دکتر سيد عباس شجاع الساداتي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.