پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۷ دفاع:
۲۰۲۳ شناسه:
محمد محمدي دانشجو:
تحليل راهبردي فنّي‌اقتصادي بهره‌برداري از فناوري‌هاي جلبك جهت توليد سوخت زيست‌توده در كشور عنوان فارسي:
Strategic techno-economical analysis of exploitation from algal technologies in order to produce biomass fuel in the country عنوان انگليسي:

بهره‌وري كارا از منابع طبيعي و همچنين حفظ، نگهداري و بهبود محيط‌زيست از مهم‌ترين دغدغه‌ي دولت‌ها است. يكي از مسائل مناقشه‌برانگيز در دنياي امروز دسترسي به انرژي پايا، مقرون‌به‌صرفه و در عين‌ حال دوست‌دار محيط زيست است. يكي از صور انرژي كه استفاده از آن در تمام جوامع نافذ شده است، سوخت مايع مورد استفاده در وسائل نقليه است. يكي از راه‌هايي كه اخيراً به‌عنوان جايگزيني احتمالي براي سوخت‌هاي فسيلي معرفي شده است، سوخت‌هاي حاصل از جلبك است. جلبك‌ها نوعي از موجودات تك و يا چند سلولي هستند كه به‌ سرعت تكثير شده، و رشد و نموشان مبتني بر فتوسنتز است. در اين پايان‌نامه و در فصل اول، ضمن معرفي اجمالي در رابطه با نحوه‌ي استحصال سوخت مايع مورد نظر از جلبك، به طرح سوالاتي مي‌پردازيم كه تا انتهاي تحقيق به‌عنوان چراغ راه ما را هدايت خواهند كرد. در فصل دوم، تمام روش‌هايي كه ما را ابتدا با نحوه كشت جلبك با كيفيت مد نظر (كه به عنوان مواد اوليه تلقي مي‌شوند) آشنا مي‌نمايند، توصيف مي‌نماييم. سپس تمام تكنولوژي‌هاي متعاقب با آن كه باعث مي‌گردند انرژي مستتر در جلبك (كه آن‌را ليپيد مي‌ناميم) به سوخت مايع تبديل شوند، معرفي شده، و از نقطه‌نظر فنّي و اقتصادي مورد بحث قرار مي‌گيرند.

در انتهاي فصل دوم و پس از شناسائي عوامل كليدي مؤثر در زنجيره‌ي فرايند توليد سوخت مايع از جلبك (نظير نورخورشيد، دي‌اكسيد كربن و ...)، به طراحي پرسش‌نامه‌اي پرداخته مي‌شود، كه به موجب آن خواهيم توانست به سؤالات اوليه‌اي نظير اينكه ايران به چه نحو از منظر آمايش سرزميني مناسب طراحي، اجراء و كنترل طرح‌هاي مرتبط با زيست‌توده‌ي حاصل از جلبك مي‌تواند باشد، پاسخ دهيم. در فصل سوم و ضمن معرفي مدل اصلي تحقيق، روش تحقيق (كه بر تصميم‌گيري سلسله‌ مراتبي استوار شده است) را تدوين مي‌نماييم. در فصل چهارم، به سؤال‌هاي اين تحقيق پاسخ مي‌دهيم؛ و آن اينكه پس از شناسائي مكان‌هاي مناسب و تكنولوژي‌هاي قابل استفاده در ايران، به تحليل اقتصادي طرح‌هاي مرتبط‌با موضوع مي‌پردازيم. گفتني‌است، نظر به مطالعات فصول ما قبل آخر، آنچه كه به ذهن متبادر خواهد شد، پتانسيل شگفت‌انگيز اقليم ايران جهت پياده‌سازي طرح‌هاي مرتبط‌با اين نوع از زيست‌توده است. همچنين، توجه به اين نكته حائز اهميت خواهد بود كه علي‌رغم نوظهور بودن تكنولوژي‌هاي مرتبط با اين نوع زيست‌فناوري؛ نظر به موقعيت مناسب سرزميني و همچنين پتانسيل نهفته‌ي دانش فني مورد نياز، و با توجه به محدوديت منابع فسيلي و الزامات زيست‌محيطي شروع سرمايه‌گذاري‌هاي حساب‌شده در حوزه‌ي اين تحقيق در بلند مدت بسيار نويد بخش خواهد بود.

چکيده:

روش تصميم‌گيري سلسله مراتبي، زيست‌فناوري، تحليل فنّي‌اقتصادي، سوخت جلبك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.