پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۰۰۸ شناسه:
علي يادبروقي دانشجو:
ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در ابزارهاي پوشيدني بخش سلامت اينترنت اشيا عنوان فارسي:
Evaluation and optimization of Energy Efficiency in IoT healthcare wearable devices. عنوان انگليسي:

انتقال پردازش يك روش موثر و كارآمد براي بهينه سازي مصرف دستگاه هاي موبايلي و پوشيدني مي باشد كه باتري و ميزان انرژي محدودي دارند كه اين انتقال بر روي ابر انجام مي گردد. الگوريتم هاي مختلفي جهت انجام عمل انتقال پردازش وجود دارد كه در اين رساله مورد بررسي قرار گرفته اند. ابتدا مفاهيم كلي از جمله رايانش ابري موبايلي و انتقال پردازش خواهيم داشت و به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم. در ادامه مروري بر فعاليت هاي تحقيقاتي انجام گرفته از ابتدا تا كنون در حوزه انتقال پردازش مي كنيم. با توجه به اينكه هدف ما در اين تحقيق كاهش زمان و انرژي مصرفي انتقال است، از روش برنامه ريزي پويا (كه خود به منظور پيدا كردن حالت بهينه مورد استفاده قرار مي گيرد) بخاطر داشتن مزيت هايي كه در ادامه بيان خواهند شد، استفاده گرديد و تلاش شد تا با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك بتوان به ميزان بهينه تري از زمان مورد نياز و انرژي مصرفي لازم جهت انتقال برسيم. در اين روش، ما از داده هاي تصادفي استفاده مي كنيم و الگوريتم بكار گرفته شده ابتدا تصميم گيري لازم ميان انجام محاسبات بصورت محلي و يا انتقال پردازش را انجام داده و سپس در صورتي كه نياز به انتقال بود شرايط انتقال پردازش اعم از پهناي باند و غيره را بررسي مي نمايد تا در سريع ترين زمان ممكن بتوان عمل انتقال را انجام دهد. پس دو بحث كاهش مصرف انرژي دستگاه و انتقال سريع پردازش در اين رساله مد نظر مي باشد. همچنين مزيت ديگر استفاده از تكنيك فوق، قابليت گسترش و توانايي كار در حجم زياد اطلاعات مي باشد كه بدون از دست دادن كارايي، عمليات انتقال را انجام مي دهد. در اين رساله با استفاده از داده هاي واقعي چند دستگاه موبايلي توانستيم مقايسه اي ميان انواع پردازش (محلي،ابري) انجام داده و نتيجه مناسب استفاده از انتقال پردازش در زمان و انرژي را نشان خواهيم داد. در نهايت خروجي هاي حاصل از شبيه سازي را در حالت هاي پردازش تمام محلي، پردازش بصورت انتقال به ابر در فركانس هاي مختلف و بصورت مقايسه اي ميان روش برنامه ريزي پويا و الگوريتم ژنتيك، بدست آورديم كه بهتر بودن الگوريتم ژنتيك نسبت به برنامه ريزي پويا كاملا مشهود مي باشد.

چکيده:

بهره‌وري انرژي انتقال پردازش رايانش ابري موبايلي برنامه ريزي پويا الگوريتم ژنتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ناصر يزداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن ضرابي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.