پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۱۹۸۱ شناسه:
ليلا يحيايي دانشجو:
بررسي رابطه رهبري قابل اعتماد و سلامت روان با خوش بيني علمي معلمان متوسطه منطقه پاكدشت عنوان فارسي:
a study on the relationship between authentic leadership and mental health with academic optimism in the teachers of middle school in pakdasht عنوان انگليسي:

رهبري قابل اعتماد از جديدترين مفاهيم رهبري است كه با چهار مولفه خوداگاهي و پردازش متوازن و جنبه دروني اخلاق و شفافيت روابط مطرح ميباشد.با توجه به الگوي رهبري قابل اعتماد در سازمانهاي اموزشي و اهميت اين رابطه با سلامت روان و خوش بيني علمي معلمان ،در اين تحقيق به بررسي رابطه اين سازه ها پرداخته خواهد شد.

چکيده:

رهبري قابل اعتماد..سلامت روان..خوش بيني علمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا كرامتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.