پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۲۹ دفاع:
۱۹۷۹ شناسه:
سپيده سراواني دانشجو:
طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلوك بازياب انرژي جنبشي با استفاده از آهنرباي معلق عنوان فارسي:
Design, modeling and simulation of energy harvesting block using magnetic levitation عنوان انگليسي:

بسياري از مكانيزم‌هاي تبديل انرژي و طراحي‌ دستگاه‌ها، براي برداشت انرژي مبتني بر ارتعاشات، توسعه يافته‌اند. از طريق بهره‌برداري از اشكال مختلف انرژي در محيط‌زيست به شكل الكتريسيته، يك برداشت‌كننده انرژي مي تواند قدرت را براي يك دستگاه الكترونيكي با ضريب تاثير بسيار، تهيه كند. علاوه‌بر مكانيسم‌هاي الكترومغناطيسي و پيزوالكتريك كه به طور گسترده‌اي به كار برده شده‌اند، بسياري از مكانيسم‌هاي ديگر مانند: مگنتوالكتريك و الكترواستاتيك نيز بررسي شده‌اند.

بازياب انرژي ارتعاشي الكترومغناطيسي شامل: آهنرباي معلق متحرك، آهنرباهاي ثابت، جعبه‌اي براي تشكيل بلوك و گايد آهنرباي معلق و سيم پيچ پيچيده شده به دور جعبه‌ي بازياب انرژي ارتعاشي مي‌باشد. اين تحقيق به منظور افزايش جرم با هدف كاهش فركانس طبيعي سيستم و نزديك كردن فركانس طبيعي سيستم به فركانس تشديد، و افزايش گراديان ميدان مغناطيسي آهنرباي معلق، انجام خواهد گرفت.

چکيده:

مدل‌سازي ، شبيه‌سازي، بلوك بازياب انرژي جنبشي ، آهنرباي معلق

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا حايري يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.