پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۷ دفاع:
۱۹۲۲ شناسه:
مينو صديقي كسمائي دانشجو:
توليد اجتماعي فضاي شهري (مطالعة موردي شهر بابلسر در دوره هاي قاجار و پهلوي ) عنوان فارسي:
Social Production of Urban Space (case study: Babolsar ) عنوان انگليسي:

اين رساله كوشيده است تا با استفاده از مفاهيم و روش‌شناسي ديالكتيكي هانري لفور به بررسي توليد و تحولات فضاي شهري بابلسر از دورة ناصرالدين شاه قاجار تا پيش از وقوع انقلاب اسلامي بپردازد. اين پژوهش در مطالعه و تفسير تاريخ فضا، از رويكردي انسان‌شناسانه بهره برده‌است و با استفاده از منابعي چون سفرنامه‌ها، اسناد، عكس‌هاي برجا مانده، كتاب‌هاي تاريخي محلي، ملي و بين‌المللي، و تكنيك‌هايي چون مصاحبه‌هاي عميق، بحث‌هاي گروهي، گردآوري تاريخ شفاهي، و مشاهدة آثار برجا مانده، به بررسي ساختارها (اقتصادي و سياسي)، و عوامل (روابط ميان نيروهاي اجتماعي) در كنار يكديگر پرداخته است. با توجه به سه‌گانة مفهومي لفور، و تجربة خاص اين شهر پس از انعقاد قرارداد تركمنچاي، سه‌گانة ساخته شده جهت ترسيم بافت در هم پيچيدة فضا، شامل «عمل فضايي»، «سياست‌هاي اقتصادي» و «اقتصاد سياسي» است. مؤلفه‌هاي اين سه‌گانه، در هفت دورة تاريخي (۱-بندر الهياتي مشهدسر، ۲-بندر مشهدسر تحت سيطرة قدرت اقتصادي و اجتماعي بيگانگان روس و بلژيكي، ۳-بندر مشهدسر در حال خروج تدريجي از سيطرة بيگانگان، ۴-ساخته شدن شهر توريستي بابلسر، ۵-بابلسر تحت اشغال ارتش سرخ شوروي، ۶-بابلسر در ركود پس از اشغال، ۷-تجديد حيات اقتصادي بابلسر) كه برساخته از يافته‌هاي پژوهش بود، به تفكيك مورد بررسي قرار گرفت. بررسي ديالكتيكي اين سه‌گانه، حاكي از وجود چرخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، و تغيير در بازيگران در صحنة روابط خارجي و نيروهاي اجتماعي داخلي است، عمل فضايي تحت تأثير اين تحولات، متحول شده و خود منشاء تحول قرار گرفته است. نهايتاً فضا از فضاي طبيعي و مقدس و مطلق به فضاي انتزاعي و از فضاي انتزاعي به فضاي متمايز متحول شده است كه اين پژوهش كوشيده تفسيري از اين تحولات ارائه كند. در اين ميان، نيروهاي اقليتي كه گاه به صورت مهاجران و گاه به صورت نيروهاي مخفي در روند اين تحولات نقش‌آفريني كرده‌اند برجسته شده‌اند.

چکيده:

سه‌گانة مفهومي لفور، ديالكتيك سه‌گانه، توليد فضا، تاريخ فضا، بابلسر، سياست‌هاي اقتصادي، عمل فضايي، اقتصاد سياسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تقي آزاد ارمكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عبدالحسين كلانتري استاد مشاور:
دکتر محمود شارع پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.