پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۹ دفاع:
۱۸۷۵ شناسه:
اذين جعفرزايي دانشجو:
بررسي تاثير بازارگرايي بر توسعه محصولات جديد صنعتي با توجه به نقش واسطه مديريت برند ، قابليتهاي آميخته بازاريابي و مديريت روابط با مشتريان ( مورد مطالعه : صنايع غذايي در شهر تهران) عنوان فارسي:
The effect of market orientation on new product development with regard to the mediating role of brand management, marketing mix capabilities and customer relationship management (Case Study: Food Industries in Tehran) عنوان انگليسي:

ابتدا به تعريف بازارگرايي مي پردازد و سپس عوامل تاثير گذار بازار گرايي بر بهبود عملكرد سازمان به ويژه در حوزه محصولات جديد، را كه شامل سه عامل قابليتهاي آميخته بازاريابي، قابليتهاي مديريت برند و مديريت روابط با مشتري را مورد بررسي قرار مي دهد

چکيده:

بازارگرايي مشتري مداري قابليت هاي آميخته بازاريابي قابليتهاي مديريت برند مديريت روابط با مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.