پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۹ دفاع:
۱۸۵۳ شناسه:
علي قرائي دانشجو:
ارائه رويكرد چندعاملي براي مسئله يكپارچگي زمان‌بندي توليدي و توزيع دسته‌اي در زنجيره تأمين چند كارخانه‌اي عنوان فارسي:
A Multi-agent Approach in integrated production Scheduling and Batch Distribution in Multi-site Supply chain عنوان انگليسي:

در اين رساله به بررسي يكپارچگي مسئله زمان‌بندي و توزيع به‌صورت دسته‌اي در محيط زنجيره چند كارخانه‌اي پرداخته مي‌شود. زنجيره‌هاي تأمين چند كارخانه‌اي يك نوع از زنجيره‌هاي غيرمتمركز هستند كه شامل تأمين‌كنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان مي‌باشند كه ازلحاظ جغرافيايي در مكان‌هاي مختلفي قرار دارند و مي‌توانند به اشكال مختلف سري، موازي و يا شبكه‌اي با يكديگر در ارتباط باشند. به دليل وجود مسافت، هزينه و زمان حمل براي انتقال مواد و محصولات بين كارخانجات بايد در نظر گرفته شود. مسئله تحويل دسته‌اي شامل زمان‌بندي تعدادي كار در يك محيط با ماشين‌آلات معين و سپس تخصيص اين كارها به چندين دسته است كه قرار است پس از پردازش در كارخانه بالادست به‌عنوان يك محموله به كارخانه پايين‌دست يا مشتريان ارسال شود. هدف اين مسئله كمينه‌سازي اهداف زمان‌بندي مانند حداكثر زمان تكميل كارها، مجموع تأخيرها و... و همچنين هزينه‌هاي توزيع است. يكپارچگي زمان‌بندي توليد و توزيع در اين زنجيره نيازمند يك همكاري بين اعضا زنجيره است. به‌عنوان‌مثال در مسئله تحويل دسته‌اي، از ديدگاه توزيع‌كننده، چون هزينه توزيع وابسته به دفعات ارسال است، بايد دفعات ارسال كاهش يابد، يعني بايد اجازه داد هر دسته كاملاً پر شود و محموله پس از آن ارسال شود. اما از ديدگاه توليدكننده اين عمل باعث تأخير در ارسال كارها مي‌شود و كل هزينه تأخير را افزايش مي‌دهد. پس بايد يك موازنه بين هزينه‌هاي توزيع و اهداف زمان‌بندي برقرار شود. هدف اصلي مسئله تعيين تعداد بهينه دسته‌ها كه همان تعداد دفعات ارسال است، و اينكه چه كارهايي به هر دسته تخصيص داده شود و زمان‌بندي تحويل و توليد دسته‌ها در هر كارخانه با هدف كاهش هزينه حمل‌ونقل و هزينه تأخير است.

چکيده:

زنجيره تامين، تحويل دسته اي، چندكارخانه اي، يكپارچگي زمانبندي و توزيع، چندعاملي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۵۷۷-۵۸۹ ۶۵ Applied Soft Computing علي قرايي، فريبزر جولاي A multi-agent approach to the integrated production scheduling and distribution problem in multi-factory supply chain بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.