پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۱۰ دفاع:
۱۸۴۴ شناسه:
سيد رضا ابراهيمي دانشجو:
گمشده در هويت تراملي عنوان فارسي:
Lost in Trans-Nation:Liminal Formation of Narrative, Identity and Space in Recent Novels byWomen of the Iranian Diaspora عنوان انگليسي:

The migration of Iranians before and after the Islamic revolution in 1979 and subsequent departure of Iranians to western countries, particularly to United States, formed the Iranian diaspora. Concerned with various serious cultural and national vacillations, marginalization, and discrimination, Iranian diaspora now looks for new means of redefining themselves in the host land’s cultural context through literature. This thesis investigates the liminal formation of narrative, identity and space in selected novels by diasporic female authors through the analysis of representative texts in English including, Funny in Farsi, Laughing without and Accent, The Saffron Kitchen, To See and See Again and Sons and Other Flammable Objects.

Theories of post colonialism, post-structuralism and identity acquisition will be crucial in addressing these issues, while the analysis searches how the Iranian diasporic identity is informed by an inherently traumatic and violent history of the Patriarchal hegemony, discourses of power, regimes of truth and performativity. Focusing on the traumatic experience of the Iranian immigrants and preoccupation of female subjects with history, performative normative discourse and the relationship of protagonist and author with Iranian cultural practices of the ancestral home, this dissertation investigates the process of hybridization and defining the cultural identity.

How literature opens up new spaces of expression for the reconstruction, maintenance and negotiation of a desired state of being and identity for diasporic Iranian communities rooted in their diasporic present and the homeland of the past is also considered. Research indicates that how the Iranian immigrants attempt to (re)construct and negotiates their identities within multiple, conflicting contexts by creating the third space constituted by combining home and the host spaces. The anticipated findings concentrate on defining the states in which the Diasporic Iranian literature inscribes itself into new society and culture; redefine its narrative, identity and space not only in a transnational position, but also in an entire new vein.

چکيده:

Iranian diaspora fiction; liminal identity; counter narrative; liminal space; postcolonial criticism.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم سلطان بياد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.