پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۸۰۰ شناسه:
مينا معمارطلوعي دانشجو:
بررسي تاثير رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين بر شهرت سازماني شركت‌هاي خودروسازي (مورد مطالعه‌: ايران خودرو) عنوان فارسي:
Reviewing the Impact of Online Social Media on Corporate Reputation of Automotive Companies عنوان انگليسي:

شهرت سازماني (Corporate Reputation)را نوعي ارزيابي مي‌دانند كه ذينفعان مختلف يك سازمان براي تحقق انتظارات خود از توانايي‌هاي آن سازمان دارند. همچنين بروملر(Bromler,2002,42) شهرت سازماني را يك سيستم جمعي از باورهاي ذهني اعضاي يك گروه اجتماعي مي‌داند كه نشان‌دهنده آن چيزي است كه درباره رفتارهاي گذشته سازمان و ويژگي‌هاي مرتبط در ذهن جامعه چندگانه است. از ديدگاه تجاري شهرت سازماني به ويژگي راهبردي سازمان، مشخصه ويژه‌اي كه به سازمان نسبت مي‌دهند و احترامي كه جامعه براي آن قائل است گفته مي‌شود.

در اين پژوهش، برآنيم كه تاثير رسانه‌هاي اجتماي آنلاين در شهرت سازماني شركت‌هاي خودروساز را بررسي كنيم‌ چرا كه اين رسانه‌ها، نقشي پررنگ در تبليغات شركت‌ها و برندهاي مختلف ايفا مي‌كنند؛ تا حدي كه بسياري از خودروسازان، هم اكنون در فضاي مجازي بسيار فعال‌اند. در اين پژوهش، مقدار و چگونگي تاثير اين نوع رسانه‌ها را در شهرت سازماني شركت خودرو‌سازي ايران خوردرو بررسي خواهيم كرد و جامعه هدف مورد نظر محقق، شركت ايران‌خودرو است.

چکيده:

رسانه هاي اجتماعي آنلاين- شهرت سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.