پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۷۹۴ شناسه:
پژمان دادنام دانشجو:
بهبود بهره وري انرژي شبكه بي سيم سلولي نامتجانس در محيط شبكه هوشمند با استفاده از منابع تجديد پذير عنوان فارسي:
Improving the energy efficiency of heterogeneous wireless cellular network in the smart grid environment with using renewable sources عنوان انگليسي:

نگراني رو به رشد از تغييرات زيست محيطي جهاني يك انقلاب در راه استفاده از انرژي را در پيش دارد كه ارتباطات بي‌سيم سبز به تازگي كاربرد قابل توجه‌اي در اين مورد پيدا كرده و انتظار مي‌رود نقش عمده‌اي در كاهش مصرف انرژي برق داشته باشد. شبكه بي‌سيم سلولي با تركيبي از انرژي تجديدپذير و شبكه برق مشروط به كاهش مصرف انرژي و همچنين تقاضاي كاربران در نظر دارد كه باعث كاهش مصرف انرژي و به تبع آن باعث كاهش گازهاي گلخانه‌اي گردد. همانطور كه مشخص است روز به روز استفاده از تلفن همراه و داده‌هـا و برنامـه‌هاي كاربردي آن در حال افزايش مي‌باشد و همچنين به دليل افزايش ميزان استفاده، مصرف انرژي نيز بيشتر مي‌شود. در نتيجه نياز است از مصرف انرژي كاسته شود. بهره‌وري انرژي در بسياري از شبكه‌ها مورد بحث و فعاليت قرار گرفته و ما به طور خاص به مديريت تطبيق انرژي در شبكه‌هاي ناهمگن بر اساس سلول كوچك خواهيم پرداخت. در اين شبكه‌ها، ماكروسل‌ها جهت پوشش‌دهي‌هاي بزرگ كارآمد و ميكروسل‌ها و سلول‌هاي كوچك جهت افزايش سرعت داده‌ها و همچنين پوشش دهي بهتر نصب شده‌اند. بدين صورت كه فرض كنيم، در هر منطقه خدمات، يك ماكروسل وجود دارد و چند ميكروسل و چندين سلول كوچك، كه هر كدام متصل به بيش از چند كاربر مي‌باشند. در هر سلول كوچك خدمات براي چندين كاربر فراهم مي‌شود. دسترسي ميكروسل‌ها توسط ماكروسل‌ها و دسترسي سلول‌هاي كوچك توسط ميكروسل‌ها انجام مي‌شود.

با توجه به اينكه شبكه برق در حال تغيير از شبكه‌هاي سنتي به شبكه هوشمند مي‌باشد، مي‌تواند باعث بهينه-سازي توليد برق، سرعت بالاي انتقال و توزيع برق، جلوگيري از قطع برق و كاهش قله (پيك مصرف) در استفاده از برق شود كه اين كار با تركيب شبكه و فن‌آوري اطلاعات با الگوريتم‌هاي خاص كنترل هوشمند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق، ما به مطالعه شبكه‌هاي سبز تلفن همراه ناهمگن بر اساس سلول كوچك در محيط شبكه‌هاي هوشمند خواهيم پرداخت. بدين صورت كه در محيط شبكه هوشمند كه به صورت آنلاين از قيمت و نحوه مصرف برق اطلاع كامل دارد، با تنظيم مقدار برق مصرف شده و تخصيص منابع انرژي‌هاي نو (تجديد پذير) براي شبكه‌هاي سلولي ناهمگن و ذخيره آن در باتري، باعث كاهش مصرف انرژي و به تبع آن كاهش انتشار گاز CO2 گرديده، كه از اهداف بزرگ اين تحقيق مي‌باشد.

چکيده:

بهره وري انرژي، شبكه بي سيم سلولي ناهمگن، شبكه هوشمند، منابع تجديد پذير

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رقيه جدا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.