پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۷۸۸ شناسه:
محمدباقر گلواري دانشجو:
جبران زيان افت قيمت ناشي از تصادفات عنوان فارسي:
Assesment of detriment restitution of cost depreciation due to accidents عنوان انگليسي:

ميدانيم كه پيچيدگي استفاده ازابزارها و وسايل جديد آثار حقوقي و قانوني مخصوص به خود نيز به همراه دارد چرا كه بر اساس تئوري خطاها غير قابل اجتناب است به عبارت ديگر در استفاده از وسايل و ابزار ها احتمال خطا و به تبع آن بروز حادثه قابل انكار نيست كه مي تواند ناشي از بي توجهي ، بي احتياطي ،بي مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي باشد و قانون گزار اين موضوع را در قانون مسئوليت مدني مورخ 7/2/39 به روشني بر شمرده است .با عنايت به اين توضيح اين سئوال مطرح مي شود كه آيا به واسطه وقوع حادثه ناشي از تصادف رانندگي مسئوليت زيان زننده تا چه حد است ؟ آيا علاوه بر خسارت مستقيم كه عبارت است از بازگرداندن خودرو به حالت نخست است آيا خسارت هاي غير مستقيم كه مصداق آن افت قيمت خودرو ناشي از تصادف است نيز بايد جبران شود يا خير؟افزون بر اين توضيح اگر فرض كنيم كه چنين خسارتي بايد جبران شود آيا قابليت بيمه شدن دارد يا خير ؟ در اين نوشتار تمركز مطلب حول اين دو محور دوران دارد .

چکيده:

خسارت-مسئوليت جبران خسارت-افت قيمت خودرو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن ايزانلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.