پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۱۷۷۸ شناسه:
عبدالحسين ايراني فتح آباد دانشجو:
بررسي ويژگي هاي قراردادهاي حمل و نقل دريايي نفت و گاز در حقوق تجارت بين الملل عنوان فارسي:
The Assessment of Specifications of Oil&Gas Maritime Transportation Contracts in International Trade Law عنوان انگليسي:

قراردادهاي حمل‌ و‌ نقل دريايي نفت و گاز، بنا به اهميتي كه در سطح تجارت بين‌المللي دارند، داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي بوده كه پژوهشگر در پي بررسي مواردي است كه منجر به تمايز اين قراردادها با ساير قراردادهاي حمل و نقل دريايي مي‌شود؛ اين ويژگي‌ها، با عنوان مقتضيات و موانع حمل و نقل دريايي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است. در سطح داخلي، منابع مرتبط با موضوع، متضمن قواعدي در جهت مداخله نهادهاي حكومتي در بعضي از اين قراردادها مي-باشد؛ همچنين در راستاي تسهيل و توسعه انتقال دريايي مواد هيدروكربوري، تسهيلات ويژه‌اي براي صادرات و واردات اين كالاها در نظر گرفته شده است. ماهيت استراتژيك نفت و گاز، همچنين باعث شده الزامات امنيتي خاصي توسط وزارت نفت مقرر شود. در سطح بين‌المللي نيز كنوانسيون‌هاي متعددي، متضمن الزامات فني، ايمني و انساني ويژه‌اي در اين خصوص مي‌باشند. در كنار منابع مدون، دكترين حمل ‌و ‌نقل دريايي نيز به عنوان منبع غيرمستقيم، نقش مهمي در ايجاد چارچوبي براي تنظيم اين قراردادها ايفا مي‌كند. ضمنا، ارتباط قراردادهاي مورد بحث با قراردادهاي بالادستي و پايين‌دستي نيز واجد اهميت است. در قسمتي ديگر، پژوهشگر به بررسي طرفين قرارداد، وسيله حمل، موضوع و شروط قرارداد و نيز آيين حل اختلافات پرداخته است. در بخش مربوط به اجراي قرارداد، موانع متعدد فني، سياسي و مالي وجود دارد كه ايجاب مي‌نمايد بخشي از پژوهش به بررسي اين موانع اجرايي اختصاص ‌يابد. مسئوليت ناشي از آلودگي درياها و تصادم كشتي‌هاي حامل نفت و گاز، كه عمده مقررات آن در كنوانسيون هاي بين‌المللي منعكس شده نيز مورد بررسي قرار گرفته است. پس از بررسي مقررات و قواعد حاكم بر اين قراردادها، مي‌توان گفت اقتضاءات خاص، و وجوه مميزه انتقال دريايي نفت و گاز ايجاب مي‌كند در هنگام تنظيم قرارداد، به آنها توجه ويژه‌اي مبذول شود تا ريسك قراردادي، حتي‌المقدور تحت كنترل و مديريت قرار گيرد.

چکيده:

نفت، گاز، حمل و نقل دريايي، قرارداد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.