پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۶ دفاع:
۱۷۴۳ شناسه:
حسين ولايتي دانشجو:
« تجاوز داور از حدود اختيارات خويش » عنوان فارسي:
arbiters aggression of his scope of authority عنوان انگليسي:

با عنايت به اينكه داوران در رسيدگي به اختلاف طرفين واجد اختيارات مطلق نيستند و اختيارات آنها محدود مي باشد ، ممكن است در مواردي اقدام به تجاوز از حدود اختيارات خود نمايند و متعاقبا اقدام به اتخاذ تصميم و صدور راي و يا تنظيم صلح نامه و اسناد ديگري بنمايند كه با توافقات طرفين و قلمرو اختيارات آنها و قوانين حاكم در تعارض باشد ، لذا در وهله ي اول بررسي مباني محدوديت حدود اختيارات داوران و سپس بررسي و تبيين منابع حدود اختيارات داوران در اداره ي جريان داوري و رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور راي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و سپس مهمترين اختيارات داوران و مصاديق نقض اين اختيارات بررسي مي شود و سپس ضمانت اجرا و آثار نقض حدود اختيارات داوران مورد لحاظ قرار گرفته و در نهايت با توجه به نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ي داوري اعم از داوري هاي داخلي و داوري هاي تجاري بين المللي در خصوص مطالب مذكور مورد بحث قرار مي گيرد و سرانجام نسبت به بررسي تطبيقي موضوعات مذكور با ساير نظام هاي حقوقي در كشور هاي ديگر و اسناد و منابع بين المللي مربوط اقدام خواهد شد .

چکيده:

تجاوز داور مرجع داوري حدود اختيارات ابطال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.